ไข้หวัด หรือ โรคหวัด โรคยอดฮิตที่ไม่ว่าใครก็มีโอกาสเป็นได้

ไข้หวัด หรือ โรคหวัด โรคยอดฮิตที่ไม่ว่าใครก็มีโอกาสเป็นได้

โรคหวัดคืออะไร โรคหวัดเป็นโรคที่พบได้ในผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยและพบได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันพบว่าโรคหวัดสามารถระบาดได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอยู่ตลอดเวลา ทำให้หลายคนเป็นหวัดได้ง่ายขึ้น แต่แม้โรคหวัด คือ การติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบน คือ […]

ไข้หวัด หรือ โรคหวัด โรคยอดฮิตที่ไม่ว่าใครก็มีโอกาสเป็นได้ Read More »