Loading...
สวยได้แต่ต้อง…ห่วงสุขภาพด้วย

สวยได้แต่ต้อง…ห่วงสุขภาพด้วย

การดูแลสุขภาพภายในให้สมบูรณ์พร้อมนั้นอาจไม่ยากเท่ากับการคงสภาพภายนอกของเราเอาไว้ให้ยาวนานที่สุด เพราะด้วยอายุที่เพิ่มขึ้น ความเสื่อมโทรมต่าง ๆ ย่อยตามมา ดังนั้น จึงมีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมายเพื่อช่วยลดหรือชะลอวัยของสาวๆ เอาไว้ให้อยู่คู่กันไปอีกนาน ๆ และหนึ่งในวิธีที่นิยมกัน คือ การพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่า ‘การทำศัลยกรรม’ ขึ้นชื่อว่าการศัลยกรรมย่อมมีความน่ากลัวตามมาด้วยเสมอ เพราะถ้าเข้ารับการศัลยกรรมที่ผิดๆ อาจส่งผลร้ายแรงต่อร่างกายในแบบที่แก้ไขได้ยาก เราจึงควรที่จะศึกษาวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดให้กับตัวเราเอาไว้ก่อนที่จะตัดสินใจเข้ารับการศัลยกรรมในรูปแบบต่าง ๆ

วิธีป้องกันมลภาวะบนท้องถนน

วิธีป้องกันมลภาวะบนท้องถนน

เชื่อว่าทุกวันนี้ใครหลายๆ คนก็คงจะรู้สึกว่าการจราจรบนท้องถนนนั้นเป็นเรื่องที่แสนน่าเบื่อ และนอกจากความน่าเบื่อแล้ว ในท้องถนนยังเต็มไปด้วยฝุ่นและควันจากท่อไอเสีย ที่พร้อมจะทำลายสุขภาพของพวกเราอยู่ตลอดเวลา แต่จะไม่ให้ใช้ถนนก็คงจะเป็นได้ยาก แถมระบบขนส่งก็ใช่ว่าจะตอบโจทย์ เพราะฉะนั้นที่เราพอจะทำได้ก็คือ การดูแลสุขภาพ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจากมลภาวะบนท้องถนนกับตัวเอง ดังนั้น วันนี้เราจึงมีวิธีป้องกันมลภาวะบนท้องถนนมาฝากทุกคน

มะเร็งไม่น่ากลัวอย่างที่คิด หากพบเจอตั้งแต่ระยะแรกๆ

มะเร็งไม่น่ากลัวอย่างที่คิด หากพบเจอตั้งแต่ระยะแรกๆ

หากพูดถึงโรคร้าย ที่ทำลายชีวิตของมนุษย์เรามามากตั้งแต่อดีตกาลแล้วล่ะก็ ‘มะเร็ง’ คงนับว่าเป็นโรคร้ายที่เป็นสาเหตุหลักๆ ที่คร่าชีวิตประชากรทั่วโลกมาอย่างยาวนานไม่แพ้โรคอื่นๆ เลยทีเดียว ซึ่งเจ้าโรคมะเร็งนั้นเป็นกลุ่มอาการที่มีเซลล์ในอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายเกิดความผิดปกติขึ้น โดยมีการเจริญเติบโตเร็วเกินไป ทำให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมเซลล์เหล่านั้นได้ เซลล์เหล่านั้นจึงเติบโตจนเกิดการลุกลามและแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย ส่งผลให้เซลล์ของเนื้อเยื่อและอวัยวะที่ไม่ได้ผิดปกติเกิดภาวะล้มเหลว ไม่สามารถทำงานตามปกติได้ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุด

อาชีวอนามัยกับมาตรฐานความปลอดภัยเบื้องต้น ที่ควรรู้

อาชีวอนามัยกับมาตรฐานความปลอดภัยเบื้องต้น ที่ควรรู้

อาชีวอนามัย (Occupational Health) มีรากฐานมาจากคำว่า

  • อาชีวะ (Occupational) หมายถึง อาชีพ การประกอบอาชีพ
  • อนามัย (Health) หรือสุขภาพอนามัย หมายถึง สภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

เมื่อนำคำทั้งสองมารวมกันจึงเกิดเป็นคำว่า “อาชีวอนามัย” ซึ่งได้แก่ การส่งเสริม ควบคุม ดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพการงานให้คงไว้ซึ่งสภาวะสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้ด้วยดี รวมทั้งมีความปลอดภัยจากภัยคุกคาม อันตรายและความเสี่ยงต่าง ๆ ด้วยการดูแลสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน เครื่องมือเครื่องใช้ กระบวนการให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ประกอบอาชีพการงาน

สิทธิการตรวจสุขภาพ สิทธิประโยชน์ที่คนไทยไม่ควรละเลย

สิทธิการตรวจสุขภาพ สิทธิประโยชน์ที่คนไทยไม่ควรละเลย

สาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตด้วยโรคต่าง ๆ ของประชากรไทย คือ การละเลยการตรวจสุขภาพ หลาย ๆ ท่านอาจไม่ให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพ ทั้ง ๆ ที่เป็นการช่วยคัดกรองโรคเบื้องต้นที่จะทำให้ทราบว่าเราป่วยหรือมีแนวโน้มที่จะป่วยด้วยโรคใดบ้างหรือไม่ และยังช่วยให้สามารถวางแผนหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เหมาะสม หรือทราบว่าควรระมัดระวังการใช้ชีวิตในเรื่องใดบ้าง แม้ในกรณีที่พบโรคร้ายก็จะทำให้สามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ส่วนสิทธิการตรวจสุขภาพสำหรับคนไทยจะมีอะไรบ้างนั้น สามารถติดตามได้จากบทความนี้

การป้องกันควบคุมโรค สิ่งสำคัญที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้

การป้องกันควบคุมโรค สิ่งสำคัญที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้

โรคติดต่อร้ายแรงทั้งโรคเก่าและโรคที่อุบัติขึ้นใหม่ถือเป็นปัญหาด้านสุขภาพและภัยคุกคามที่สำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ยิ่งในระยะหลัง ๆ มานี้จะเห็นได้ว่าเชื้อโรคมีการพัฒนาด้านความรุนแรง การดื้อยา และแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น การป้องกันควบคุมโรคที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและไม่เป็นระบบอาจส่งผลให้สถานะของโรคนั้น ๆ ร้ายแรงยิ่งขึ้น เราจึงต้องป้องกันควบคุมโรคและป้องกันตนเองจากการติดเชื้ออย่างรัดกุม บทความนี้จะพาไปดูสิ่งสำคัญที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรค

สภาวะสุขภาพ และปัญหาด้านสุขภาพของคนไทยส่วนใหญ่

สภาวะสุขภาพ และปัญหาด้านสุขภาพของคนไทยส่วนใหญ่

แม้ในปัจจุบัน คนไทยส่วนหนึ่งจะหันมาใส่ใจสภาวะสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กันมากขึ้น แต่ก็ยังมีประชากรจำนวนไม่น้อยที่ละเลยการดูแลตนเองเนื่องจากสภาพสังคมและรูปแบบการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดเป็นปัญหาเรื้อรังด้านสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-communicable diseases) ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่สามารถคร่าชีวิตคนไทยได้จำนวนมากในแต่ละปี

ตรวจดีได้ ตรวจร้ายเสีย มาตรฐานที่ดีควรเป็นอย่างไร

ตรวจดีได้ ตรวจร้ายเสีย มาตรฐานที่ดีควรเป็นอย่างไร

การตรวจสุขภาพด้วยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพมากๆ ในด้านการตรวจเพื่อวินิจฉัยภัยร้ายเงียบ ที่อาจแฝงอยู่ในร่างกายของเรา ในการที่จะตรวจสุขภาพด้วยวิธีนี้ได้นั้น ผู้เข้ารับการตรวจ จะต้องมีข้อบ่งชี้บางอย่างหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความจำเป็นในการตรวจด้วยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เท่านั้น ซึ่งมีการตรวจสุขภาพหลากหลายแบบ โดยหลักๆ ในการตรวจที่มีความเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มีด้วยกันทั้งหมดดังต่อไปนี้