เช็กให้ชัวร์ก่อนทำ ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนศัลยกรรมทุกครั้ง

เช็กให้ชัวร์ก่อนทำ! ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนทำศัลยกรรมทุกครั้ง?

เช็กให้ชัวร์ก่อนทำ! ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนทำศัลยกรรมทุกครั้ง? ปัจจุบันการศัลยกรรมได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก เนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์และความรู้ความชำนาญของแพทย์มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ทำให้ผลลัพธ์จากการศัลยกรรมมีความสวยงามและปลอดภัยต่อผู้เข้ารับการผ่าตัดมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเทคโนโลยีจะมีการพัฒนามากขึ้นเท่าไร ในการผ่าตัดศัลยกรรมไม่ว่ารูปแบบไหนล้วนมีความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้น โดยเฉพาะหากผู้เข้ารับการผ่าตัดไม่ได้ตรวจสุขภาพก่อนทำศัลยกรรมให้ละเอียดดีเสียก่อน ดังนั้น […]

เช็กให้ชัวร์ก่อนทำ! ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนทำศัลยกรรมทุกครั้ง? Read More »