ความแตกต่างของวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ความแตกต่างของวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

วัคซีนป้องกันโควิด-19 มีอะไรบ้าง? ทำความเข้าใจความแตกต่างของวัคซีนแต่ละประเภท วัคซีนโควิด-19 นับเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยรับมือและลดความรุนแรงของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กำลังแพร่ระบาดอยู่เกือบทุกมุมโลก รวมถึงประเทศไทยเราเอง ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยเราก็ได้มีการนำเข้าวัคซีนมาหลายยี่ห้อ โดยที่วัคซีนแต่ละยี่ห้อก็ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ […]

ความแตกต่างของวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) Read More »