สู่ปีที่ 3 ของวิกฤตโรคระบาด โควิด-19 จะจบเมื่อไหร่

สู่ปีที่ 3 ของวิกฤตโรคระบาด โควิด-19 จะจบเมื่อไหร่?

สู่ปีที่ 3 ของวิกฤตโรคระบาด โควิด-19 จะจบเมื่อไหร่? หลังจากองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศในวันที่ 30 […]

สู่ปีที่ 3 ของวิกฤตโรคระบาด โควิด-19 จะจบเมื่อไหร่? Read More »