การขอใบรับตรวจ COVID-19 เพื่อเดินทางไปยังต่างประเทศ

การขอใบรับตรวจ COVID-19 เพื่อเดินทางไปยังต่างประเทศ

แม้ความรุนแรงของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยจะเบาบางลงบ้างแล้ว แต่โรคร้ายนี้ก็ยังคงสร้างความกังวลใจให้กับผู้คนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องหลังจากการแพร่ระบาดซ้ำจนทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในแถบประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในหลายภูมิภาคซึ่งยังมีสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงและไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงในเร็ววัน […]

การขอใบรับตรวจ COVID-19 เพื่อเดินทางไปยังต่างประเทศ Read More »