ขั้นตอนปฏิบัติ เมื่อทราบว่าติดเชื้อโควิด-19

ขั้นตอนปฏิบัติ เมื่อทราบว่าติดเชื้อโควิด-19

ขั้นตอนปฏิบัติ เมื่อทราบว่าติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดในวงกว้างไปทั่วโลกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 และยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายจนองค์การอนามัยโลก (WHO) […]

ขั้นตอนปฏิบัติ เมื่อทราบว่าติดเชื้อโควิด-19 Read More »