logo_medical_เล็ก

สหคลินิกเมดิคอลไลน์ แล็บ (บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ)

สุขภาพพนักงาน

สุขภาพของพนักงานมีความสำคัญต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด

ในปัจจุบันเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่ผู้คนในสังคมไทยเราให้ความสำคัญกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกิน ที่บางครั้งเราอาจเลือกที่จะรับประทานมากขึ้น หรือแม้กระทั่งไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวันของเรา ที่อาจมีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่คำนึงถึงสุขภาพเพิ่มขึ้นกันเสียส่วนมาก และจากการที่คนหันมาใส่ใจสุขภาพกันเพิ่มขึ้นนี้เอง องค์กรและห้างร้านต่าง ๆ เองก็ต้องหันมาให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรได้หันมาสนใจสุขภาพของตนมากขึ้นด้วย เนื่องจากว่าสุขภาพของพนักงานในองค์กรเองนั้น ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรแต่ละคนในองค์กรตามหลักการของ “องค์กรแห่งความสุข (Healthy Workplace)” นั่นเอง

 

สุขภาพพนักงาน

 

องค์กรแห่งความสุข หรือ Healthy Workplace คืออะไร?

ในส่วนของคำว่า “องค์กรแห่งความสุข” นี้ ทางองค์การอนามัยโลกได้ให้คำอธิบายเอาไว้ว่า “เป็น สถานที่ที่ทุกคนมาทำงานร่วมกันโดยที่พนักงานมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งสถานภาพทางกายภาพ สังคม รวมไปถึงชุมชนโดยรอบ และองค์กรได้มีส่วนป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน อันจะนำมาซึ่งความกระตือรือร้น การมองโลกในแง่ดีและความพอใจในการทำงาน” ดังจะเห็นได้ว่า ทั้ง “สุขภาพ” และ “ความเป็นอยู่ที่ดี” นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่สำคัญในคำจำกัดความของคำว่า “องค์กรแห่งความสุข” ที่องค์การอนามัยโลกได้มีการกล่าวเอาไว้ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้พนักงานในองค์กรของเราสามารถทำงานในองค์กรได้อย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ ช่วยส่งผลให้งานขององค์กรสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นไม่มีขาดตกบกพร่อง

 

พนักงานมีความสุข

 

ความเป็นอยู่ที่ดี มีส่วนช่วยให้เกิดสุขภาพที่ดีขึ้นได้อย่างไร?

ตามหลักธรรมชาติของมนุษย์เราแล้วนั้น จิตใจกับร่างกายของมนุษย์มักจะส่งผลเกี่ยวเนื่องต่อกันเสมอ ดังคำกล่าวที่ว่า “ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว” กล่าวคือ การที่สุขภาพไม่ดี ร่างกายทรุดโทรม ย่อมทำให้จิตใจไม่มีความสุขในการทำงาน ประสิทธิภาพในการทำงานเองก็จะลดลงไปจากปกติเป็นอย่างมาก และในทางกลับกันหากจิตใจไม่มีความสุขกับงานที่ทำ ร่างกายก็จะเหนื่อยล้าได้เร็วกว่าปกติ เพราะเป็นการฝืนทำ ทั้งที่ใจของเราไม่มีความสุขเอาเสียเลย ที่แย่กว่านั้นก็คือ นอกจากร่างกายจะเหนื่อยล้าจนอาจถึงขั้นเจ็บป่วยแล้ว งานที่ได้เองก็ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นอีก

แต่ถ้าหากองค์กรได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพทั้งทางกายและใจของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ มีการตรวจสุขภาพประจำปี มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงาน รวมไปถึงมีกิจกรรมจิตอาสา เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมแวดล้อม ได้ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างพนักงานในองค์กรกับผู้คนในชุมชนใกล้เคียง ก็จะทำให้พนักงานในองค์กรมีสุขภาพทางกายและใจที่ดี พร้อมที่จะทำงานกับองค์กรของเราได้อย่างมีความสุข ไปจนถึงขั้นที่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอๆ

ดังนั้น โดยสรุปแล้ว การเอาใจใส่ในด้านสุขภาพพนักงานจึงเป็นเรื่องที่สำคัญต่อองค์กรอย่างมาก ไม่ว่าจะเพื่อตัวของบุคลากรแต่ละท่านเอง หรือเพื่อองค์กรของเราโดยรวม และหากท่านสนใจรับบริการตรวจสุขภาพพนักงานจากศูนย์บริการที่มีความน่าเชื่อถือ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน เราขอแนะนำ “ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เมดิคอล ไลน์ แล็บ” ศูนย์บริการที่มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่มีประการณ์งานกว่า 40 ปี เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีความทันสมัย ครบครัน และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 9001:2015 จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าศูนย์บริการของเรามีความเชี่ยวชาญและมีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่มีความแม่นยำและเชื่อถือได้

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

 

Scroll to Top