logo_medical_เล็ก

สหคลินิกเมดิคอลไลน์ แล็บ (บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ)

บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ Medical Line Lab

Medical Line Lab ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ โดยแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความชำนาญการและมีประสบการณ์ในการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย คุณภาพสูง พร้อมรถตรวจสุขภาพและรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ณ สถานประกอบการหรือสถานที่ที่กำหนด ให้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ พร้อมประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล ยินดีให้บริการหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพนอกสถานที่ Medical Line Lab

2

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่โดยทีมแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย ให้บริการในพื้นที่สำนักงาน หรือพื้นที่ที่จัดให้มีการตรวจสุขภาพเคลื่อนทีของลูกค้า อ่านต่อ

สิทธิการตรวจสุขภาพ

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

การให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน มักให้ความสำคัญในเรื่อง การตรวจสอบหาสารเสพติด และความผิดปกติเบื้องต้น ของพนักงานที่ต้องเริ่มต้นการทำงาน หรือตรวจโรคติดต่อต่าง ๆ อ่านต่อ

health-checking-2

บริการตรวจสุขภาพทั่วไป

ตรวจโดยแพทย์ผู้ชำนาญมากประสบการณ์ และเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้คุณได้รับผลการตรวจที่แม่นยำและการันตีความปลอดภัย อ่านต่อ

สารโลหะหนัก 2

บริการตรวจวิเคราะห์ โลหะหนัก

ด้วยเครื่องมือครบครัน เราสามารถให้บริการการตรวจสารโลหะหนักได้หลากหลายสาร และอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการควบคุมคุณภาพจากแพทย์ผู้มีความชำนาญ อ่านต่อ

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ medical line lab

ห้องปฏิบัติทางการแพทย์

รายงานผลการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยวิเคราะห์เพื่อหาความผิดปกติ ความเสี่ยง แนวโน้ม และตรวจสนับสนุนการรักษา 

3D render of a medical background with a virus cell attacking another

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง i-check test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

ตรวจดีได้ ตรวจร้ายเสีย มาตรฐานที่ดีควรเป็นอย่างไร

NPD บริการตรวจสารเสพติด 15 ชนิดทางเหงื่อ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 

1-trim-768x510

สหคลินิกเมดิคอลไลน์ แล็บ

ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ วางแผนการตรวจสุขภาพประจำปีรวมไปถึงการตรวจรักษาโรคทั่วไป

ตรวจหาโควิด-19 เชิงรุก มันคืออะไร ทำไมต้องตรวจ ??

ตรวจ RT-PCR คัดกรองโควิด – 19 ก่อนผ่าตัด

บริการตรวจ RT-PCR คัดกรองโควิด – 19 ก่อนผ่าตัด ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

DSC_0015

บริการตรวจเอกซเรย์เคลื่อนที่

การตรวจเอกซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่

สามารถให้บริการรถเอกซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่ ร่วมกับการตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาล และศูนย์วัดวิเคราะห์อื่นๆ

engineer men group with helmet secure vector illustration design

บริการตรวจทางชีวอนามัย

อันประกอบไปด้วย การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เมดิคอลไลน์ แล็บ ให้บริการตรวจอาชีวอนามัย จากทีมงานที่ได้รับการอบรมและมีความชำนาญการอย่างดี อ่านต่อ

บริการตรวจโควิด 19 (COVID-19) ก่อนเข้าทำงาน

ตรวจโควิด 19 ก่อนเข้าทำงาน

สหคลินิกเมดิคอลไลน์ แล็บ เป็นหนึ่งในเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองว่าเป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานการตรวจ COVID-19 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บริการของเรา

กว่า 2 ทศวรรษ ศูนย์การตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ Medical Line Lab ให้บริการด้านการตรวจสุขภาพในเเละนอกสถานที่ โดยผู้ชำนาญการเฉพาะทางเทคนิคการแพทย์ แพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านอาชีวอนามัย และรังสีวิทยา ชั้นนำของประเทศไทย

บริการของเรา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

Scroll to Top

บริการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน 

บริการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานให้กับบริษัท องค์กร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรด้วยบริการตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงตามสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจรภายใต้มาตรฐานที่เป็นสากล สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

 

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน หรือ ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานโดยศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และรถเอกซเรย์เคลื่อนที่เพื่อคัดกรองความเสี่ยงและทราบถึงความสมบูรณ์และความพร้อมของร่างกายก่อนเริ่มทำงาน สามารถเลือกสรรรายการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานได้เองตามความเหมาะสม บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ให้ผลแม่นยำ ได้มาตรฐานสากล

 

บริการตรวจสุขภาพทั่วไป

บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ด้วยโปรแกรมและแพ็คเกจตรวจสุขภาพที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกเพศ ทุกช่วงอายุ ทุกความเสี่ยงโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผลวิเคราะห์แม่นยำ ทราบผลรวดเร็ว ช่วยคัดกรองความเสี่ยงและความผิดปกติของร่างกาย ทำให้สามารถวางแผนการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกัน หลีกเลี่ยง หรือรักษาความผิดปกติได้อย่างทันท่วงที

 

บริการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก

บริการศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อตรวจวิเคราะห์สารโลหะหนัก สารพิษ และสารชีวเคมีในร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการตรวจที่ทันสมัย ช่วยประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสสารด้วยค่าการสะสมที่บ่งชี้ได้อย่างละเอียด แม่นยำ ทำให้สามารถวางแผนการดูแลสุขภาพและลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory)

บริการรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory) แบบครบวงจร ครอบคลุมการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทุกสาขา อาทิ โลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา เคมีคลินิก ชีววิทยาระดับโมเลกุล จุลชีววิทยา ธนาคารเลือด พยาธิวิทยา ฯลฯ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินการภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO15189 ISO15190 และ ISO9001

 

บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อไวรัส HPV สำหรับสุภาพสตรีโดยแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช สามารถตรวจหาระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการด้วยเทคนิคการตรวจแบบเจาะลึกระดับ DNA สามารถตรวจหาเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุหลักสูงถึง 99%

 

บริการตรวจสารเสพติดทางเหงื่อ 15 ชนิด 

บริการศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อตรวจสารเสพติดทางเหงื่อ 15 ชนิด โดยใช้นวัตกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุ่น สามารถตรวจวัด แยกชนิด และระบุชื่อของยาเสพติดหรือสารที่ตรวจพบทางเหงื่อได้อย่างแม่นยำและมีความละเอียดสูงแม้ใช้ในปริมาณน้อย

 

บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 COVID-19 (RT-PCR)

บริการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อตรวจคัดกรองโควิด-19 ตรวจ COVID-19 ด้วยวิธี Real-time RT PCR ที่มีความจำเพาะสูง ปฏิบัติการภายในห้องปฏิบัติการมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

บริการคลินิกเวชกรรม ดูแลและตรวจสุขภาพ

บริการคลินิกเวชกรรมเพื่อการดูแลและการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรตั้งแต่การตรวจรักษาโรคทั่วไป การตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจวิเคราะห์ผลเลือดเพื่อใช้ในการรักษาและติดตามผล ตลอดจนบริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพและวางแผนการตรวจสุขภาพประจำปีด้วยมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลชั้นนำ

 

บริการตรวจเอกซเรย์เคลื่อนที่ (รถเอกซเรย์เคลื่อนที่) 

บริการตรวจเอกซเรย์เคลื่อนที่ด้วยระบบ Digital Radiography ที่ทันสมัยที่สุด ให้ความละเอียดสูง คมชัด สามารถให้บริการทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ร่วมกับการตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาล และศูนย์วัดวิเคราะห์อื่น ๆ สะดวก รวดเร็วด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รองรับจำนวนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพได้ไม่จำกัด

 

บริการตรวจทางอาชีวอนามัย

บริการศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และรถเอกซเรย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจทางอาชีวอนามัยแบบครบวงจร ณ สถานประกอบการต่าง ๆ โดยทีมแพทย์และพยาบาลอาชีวอนามัยที่จะให้บริการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง มีโปรแกรมตรวจทางอาชีวอนามัยหลากหลาย ทำงานอย่างเป็นระบบ ทราบผลรวดเร็ว พร้อมส่งรายงานรายบุคคลและฉบับรวมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

สอบถามรายละเอียดบริการตรวจสุขภาพจาก Medical line lab ได้ที่

Tel.: 080-271-8365 หรือ 02-3749604-5

Facebook: medicallinelab

Line: @medicallinelab

website: www.medicallinelab.co.th