ลักษณะบริการตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ Medical Line Lab

2

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่โดยทีมแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย ให้บริการในพื้นที่สำนักงาน หรือพื้นที่ที่จัดให้มีการตรวจสุขภาพเคลื่อนทีของลูกค้า อ่านต่อ

สิทธิการตรวจสุขภาพ

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

การให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน มักให้ความสำคัญในเรื่อง การตรวจสอบหาสารเสพติด และความผิดปกติเบื้องต้น ของพนักงานที่ต้องเริ่มต้นการทำงาน หรือตรวจโรคติดต่อต่าง ๆ อ่านต่อ

health-checking-2

บริการตรวจสุขภาพทั่วไป

ตรวจโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ และเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้คุณได้รับผลการตรวจที่แม่นยำและการันตีความปลอดภัย อ่านต่อ

สารโลหะหนัก 2

บริการตรวจวิเคราะห์ โลหะหนัก

ด้วยเครื่องมือครบครัน เราสามารถให้บริการการตรวจสารโลหะหนักได้หลากหลายสาร และอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการควบคุมคุณภาพจากแพทย์ผู้มีความชำนาญ อ่านต่อ

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ medical line lab

ห้องปฏิบัติทางการแพทย์

รายงานผลการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยวิเคราะห์เพื่อหาความผิดปกติ ความเสี่ยง แนวโน้ม และตรวจสนับสนุนการรักษา 

3D render of a medical background with a virus cell attacking another

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง i-check test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

ตรวจดีได้ ตรวจร้ายเสีย มาตรฐานที่ดีควรเป็นอย่างไร

NPD บริการตรวจสารเสพติด 15 ชนิดทางเหงื่อ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 

1-trim-768x510

MLL คลินิกเวชกรรม

คลินิกเวชกรรม เมดิคอลไลน์ แล็บ ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ วางแผนการตรวจสุขภาพประจำปีรวมไปถึงการตรวจรักษาโรคทั่วไป

ตรวจหาโควิด-19 เชิงรุก มันคืออะไร ทำไมต้องตรวจ ??

ตรวจ RT-PCR คัดกรองโควิด – 19 ก่อนผ่าตัด

บริการตรวจ RT-PCR คัดกรองโควิด – 19 ก่อนผ่าตัด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

DSC_0015

บริการตรวจเอกซเรย์เคลื่อนที่

การตรวจเอกซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่

สามารถให้บริการรถเอกซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่ ร่วมกับการตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาล และศูนย์วัดวิเคราะห์อื่นๆ

engineer men group with helmet secure vector illustration design

บริการตรวจทางชีวอนามัย

อันประกอบไปด้วย การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด ให้บริการตรวจอาชีวอนามัย จากทีมงานที่ได้รับการอบรมและมีความเชี่ยวชาญอย่างดี อ่านต่อ

บริการของเรา

กว่า 2 ทศวรรษ ศูนย์การตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ Medical Line Lab ผู้ให้บริการด้านการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โดยผู้ชำนาญการเฉพาะทางเทคนิคการแพทย์ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวด้านอาชีวอนามัย และรังสีวิทยา ชั้นนำของประเทศไทย

บริการของเรา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

Scroll to Top