สภาวะสุขภาพ 2

สภาวะสุขภาพ และปัญหาด้านสุขภาพของคนไทยส่วนใหญ่

แม้ในปัจจุบัน คนไทยส่วนหนึ่งจะหันมาใส่ใจสภาวะสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กันมากขึ้น แต่ก็ยังมีประชากรจำนวนไม่น้อยที่ละเลยการดูแลตนเองเนื่องจากสภาพสังคมและรูปแบบการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดเป็นปัญหาเรื้อรังด้านสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-communicable […]

สภาวะสุขภาพ และปัญหาด้านสุขภาพของคนไทยส่วนใหญ่ Read More »