ตรวจสุขภาพ

สุขภาพพนักงาน

สุขภาพของพนักงานมีความสำคัญต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด

ในปัจจุบันเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่ผู้คนในสังคมไทยเราให้ความสำคัญกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกิน ที่บางครั้งเราอาจเลือกที่จะรับประทานมากขึ้น หรือแม้กระทั่งไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวันของเรา ที่อาจมีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่คำนึงถึงสุขภาพเพิ่มขึ้นกันเสียส่วนมาก และจากการที่คนหันมาใส่ใจสุขภาพกันเพิ่มขึ้นนี้เอง องค์กรและห้างร้านต่าง ๆ เองก็ต้องหันมาให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรได้หันมาสนใจสุขภาพของตนมากขึ้นด้วย เนื่องจากว่าสุขภาพของพนักงานในองค์กรเองนั้น […]

สุขภาพของพนักงานมีความสำคัญต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด Read More »

ตรวจสุขภาพพนักงาน

มาเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงาน

ในการสมัครเข้าทำงานต่าง ๆ เราจะสังเกตได้ว่าทางผู้ว่าจ้างมักจะร้องขอให้เราเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนเสมอๆ และในการตรวจสุขภาพแต่ละครั้ง เราอาจต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลและตรวจร่างกายในส่วนที่ผู้ว่าจ้างกำหนด แล้วจึงขอใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลมาเก็บเอาไว้ เพื่อแนบเป็นหลักฐานในใบสมัครของเราก่อนจะยื่นต่อผู้ว่าจ้างอีกทีหนึ่ง

มาเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงาน Read More »

13 ข้อควรรู้ ก่อนตัดสินใจตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปี ก็มีข้อสำคัญบางประการที่เราควรทำความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจไ­ปตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลที่เราไว้ใจ เพราะโปรแกรมตรวจสุขภาพทุกวันนี้ก็ใช่ว่าราคาถูก ทั้งนี้ ก็เพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไป 

13 ข้อควรรู้ ก่อนตัดสินใจตรวจสุขภาพประจำปี Read More »

Scroll to Top