Author name: marketing mll

จิตอาสา ร่วมบริจากสิ่งของอุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาแก่เด็กใน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 17 กุมภาพันธ์ 2562

ทางผู้บริหารและทีมงาน บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด ได้เล่งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเด็กๆ จึงได้จัดกิจกรรม จิตอาสาร่วมบริจากสิ่งของอปกรณ์การเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน […]

จิตอาสา ร่วมบริจากสิ่งของอุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาแก่เด็กใน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 17 กุมภาพันธ์ 2562 Read More »

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีนอกสถานที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนพฤกษชาติ คลองจั่น ครั้งที่ 1

ขอเชิญชวน อีก 1 กิจกรรมดีๆ ที่ทาง เอ็ม แอล แอล คลินิคเวชกรรม ขอมอบให้สำหรับคนรักสุขภาพเข้าร่วมตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีนอกสถานที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนพฤกษชาติ คลองจั่น ครั้งที่ 1 Read More »

Scroll to Top