*** เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำ สาขาจันทบุรี (ด่วน) ***

1. เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ประจำสาขาจันทบุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ บันทึกผลและตรวจสอบความถูกต้องของผลตรวจวิเคราะห์
 2. ตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
 3. รับผิดชอบผล IQC และ EQA ที่ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการ
 4. ให้คำปรึกษาแก่บุคลากรทางการแพทย์ และใช้บริการ ภายใต้จรรยาบรรณของนักเทคนิคการแพทย์
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ (มีใบประกอบวิชาชีพ)
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 4. รักงานบริการ อดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 5. สามารถทำงานเป็นทีมได้
 6. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 7. มีประสบการณ์การทำงานห้องปฏิบัติการมาอย่างน้อย 1-5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เงินเดือนประจำ (ตามโครงสร้างบริษัท)
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าโอที ล่วงเวลา
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

 

2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ประจำสาขาจันทบุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. รับลูกค้าจากภายนอก ดูแลลูกค้าที่มารับบริการ ด้วยอัธยาศัยที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
 2. ตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องมือภายในสำนักงาน
 3. จัดระเบียบ ข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามารับบริการภายในองค์กร
 4. ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่เข้ามารับบริการเบื้องต้นได้
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาด้านสาธารณสุข
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 4. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 5. รักงานบริการ อดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 6. สามารถทำงานเป็นทีมได้
 7. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 8. มีประสบการณ์การทำงานห้องปฏิบัติการมาอย่างน้อย 1-5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เงินเดือนประจำ (ตามโครงสร้างบริษัท)
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าโอที ล่วงเวลา
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

 

3. เจ้าหน้าที่บริการเจาะเลือด ประจำสาขาจันทบุรี จำนวน 2 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. สามารถเจาะเลือดได้ และมีใบประกอบวิชาชีพ
 2. มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว (เฉพาะตำแหน่งของเพศชาย)
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง 1 ตำแหน่ง, เพศชาย 1 ตำแหน่ง อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 3. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 4. รักงานบริการ อดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 5. สามารถทำงานเป็นทีมได้
 6. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 7. มีประสบการณ์การทำงานห้องปฏิบัติการมาอย่างน้อย 1-5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เงินเดือนประจำ (ตามโครงสร้างบริษัท)
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าโอที ล่วงเวลา
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี