นวัตกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุ่น

การตรวจวัดวิเคราะห์สารเสพติดทางเหงื่อ

 

ปฏิวัตรูปแบบการตรวจหาสารเสพติด ในการให้บริการตรวจหาสารเสพติดโดย NPD สามารถให้บริการตรวจสอบได้ในเวลาและสถานที่ตามตกลง

การบริการตรวจหาสารเสพติด NPD สามารถแก้ไขปัญหาที่มีมาของการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะแบบเดิมได้ทั้งหมด
เรียกได้ว่า หากผู้เสพย์ใช้สารเสพติดในระยะเวลาหนึ่ง ก็สามารถตรวจหาได้แน่นอน

ต้องการเพิ่มรายการตรวจสารเสพติดในรายการตรวจของคุณ ติดต่อ info@medicallinelab.co.th