ทำไมทุกคนจึงควรเข้ารับการตรวจสุขภาพทั่วไป เป็นประจำทุกปี ก็เพราะเราไม่สามารถมองเข้าไปในร่างกายของเราได้เอง เราจึงไม่รู้ว่าร่างกายของเราขณะนี้ทำงานได้อย่างปกติ มีประสิทธิภาพดี หรือกำลังสูญเสียความสามารถในส่วนใดบ้างหรือไม่

 

ก็แล้วทำไมการตรวจสุขภาพทั่วไปจึงต้องมาตรวจที่ศูนย์การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางแพทย์ทั่วๆ ไป ทำไมไม่ไปตรวจตามโรงพยาบาลทั่วๆ ไป เรื่องนี้คงเกิดคำถามขึ้นกับหลายๆ คนที่มีความคิดว่าศูนย์แล็บทั่วๆ ไปมีคุณภาพไม่เท่าเทียมกับห้องปฏิบัติในโรงพยาบาลใหญ่ แต่ในความเป็นจริงห้องตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ในศูนย์วิเคราะห์ทางการแพทย์อย่างบริษัทเมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด นั้นถูกสร้างตามระบบ การคัดสรรบุคลากร และคุณภาพมาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลชั้นนำทั่วไป โดยสามารถให้บริการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังโรคสามารถครอบคลุมตั้งแต่โรคโลหิตจาง โรคไขข้อ โรคเบาหวาน ระดับไขมันในเส้นเลือด Cholesterol Triglyceride HDL LDL โรคมะเร็ง ปอด ตับ ต่อมลูกหมาก เต้านม โรคติดต่อเช่น วัณโรค โรคเอดส์ โรคไวรัสตับอักเสบ เอ บี ซี และอื่นๆ อีกมาก

 

คุณสามารถตรวจเฝ้าระวังด้วยราคาที่เหมาะสม ซึ่งสามารถตรวจวัดวิเคราะห์ได้จำนวนกี่ครั้งก็ได้เท่าที่ต้องการไม่ต้องคิดนาน หรือปล่อยให้การตรวจเกิดขึ้นเพียง 1 ครั้งต่อปี ก่อนจะเริ่มต้นการตรวจเจาะลึกที่โรงพยาบาล

 

ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บริษัท เมดิคอลไลน์แล็บ ยินดีให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจพนักงานก่อนเข้างาน ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสารกลุ่มโลหะหนัก และอนุพันธ์สารระเหย Volatile Organic Compound  ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ครบถ้วน เต็มประสิทธิภาพ ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สามารถให้บริการตรวจสอบเฉพาะดังกล่าวได้

Medical line lab AW2