logo_medical_เล็ก

สหคลินิกเมดิคอลไลน์ แล็บ (บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ)

ตรวจสุขภาพทั่วไป

DSCF0852 - Copy

ทำไมต้องตรวจสุขภาพ กันเป็นประจำทุกปี เพราะเราไม่รู้ว่าเเต่ละวันร่างกายต้องเผชิญกับอะไร เเละพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานั้น สร้างปัญหาใดใดให้แก่ร่างกายหรือไม่ การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีจะเป็นขั้นตอนในการประเมินสภาพร่างกายของเราได้อย่างดีเยี่ยม

ศูนย์แล็บฯ มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ปกติเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาล ทำไมจึงควรเลือกศูนย์แล็บฯ ในการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน

คำถามคลาสสิคที่ ศูนย์การตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ Medical Line Lab ต้องตอบคำถามนี้มาตลอด 24 หรือ 26 ปี ของระยะเวลาการให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ จากระยะเวลาที่ให้บริการกว่า 2 ทศวรรษ ย่อมเป็นตัวบ่งบอกถึงความชำนาญในงานและด้วยมาตรฐานตามมาตรการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เรายึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ผู้ใช้บริการจึงสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพและมาตรฐานที่ที่จะได้รับจากบริการของเรา

อาจกล่าวได้ว่า ห้องปฏิบัติการทางเคมีคลินิกของ ศูนย์การตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ Medical Line Lab มีระบบการดำเนินงานเทียบเท่ากับโรงพยาบาลชั้นนำ ด้านการตรวจคัดกรองสุขภาพจากการตรวจสุขภาพประจำปี โดยสามารถให้บริการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังโรคสามารถครอบคลุมตั้งแต่โรคโลหิตจาง โรคไขข้อ โรคเบาหวาน ระดับไขมันในเส้นเลือด Cholesterol Triglyceride HDL LDL โรคมะเร็ง ปอด ตับ ต่อมลูกหมาก เต้านม โรคติดต่อเช่น วัณโรค โรคเอดส์ โรคไวรัสตับอักเสบ เอ บี ซี และอื่นๆ อีกมาก

การให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปจาก Medical Line Lab

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

เป็นการตรวจเพื่อทำการรักษาผู้ที่ป่วยเป็นโรคทั่วไป หลังจากได้รับการวินิจฉัยโรค ตรวจพบอาการป่วยและภาวะผิกปกติแล้ว แพทย์จะทำการรักษาผู้ป่วยตามโรคที่วินิจฉัยไว้ อย่างไรก็ตามการตรวจรักษาโรคทั่วไปนั้น ไม่ใช่ตรวจเพียงแค่วินิจฉัยและทำการรักษาโรคเท่านั้น แต่ยังช่วยให้แพทย์สามารถติดตามอาการ ผลการรักษารวมถึงผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย

ตรวจสุขภาพนักเรียน

การป่วยเป็นโรคมักเกิดขึ้นได้ในทุกๆวัย ทำให้โรงเรียนสมัยนี้มักจะมีการตรวจสุขภาพนักเรียนในทุกๆปี โดยเราจะไปทำการตรวจให้ถึงโรงเรียน การตรวจจะเป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ระดับน้ำตาลและร่างกายเบื้องต้น ว่านักเรียนมีสุขภาพเป็นอย่างไร หากมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหรือสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ก็สามารถนำตัวส่งพบแพทย์เพื่อทำการรักษาได้ทันท่วงที

การตรวจคัดกรองโรค

บริการนี้จะเป็นการบริการทางการแพทย์เชิงป้องกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อค้นหาโรคหรือภาวะผิดปกติที่มีความเสี่ยงต่อการทำให้เกิดโรคในประชากร ซึ่งการตรวจคัดกรองโรค ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ผู้ป่วยต่อสู้กับโรคร้ายได้ เพราะเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้ป่วยรู้ว่าตนป่วยเป็นโรคอะไร มีภาวะแทรกซ้อน และอาการแฝงหรือไม่ ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงทีและหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคร้ายได้

ตรวจคัดกรองสารก่อมะเร็ง

มะเร็งคือโรคร้ายที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตครองแชมป์อันดับหนึ่งในประเทศไทย  แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกลับมีอัตราผู้ที่หายจากโรคนี้เพิ่มขี้นอย่างไม่น่าเชื่อ เนื่องจากปัจจุบันเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยสามารถตรวจคัดกรองสารก่อมะเร็งได้แม้กระทั่งในผู้ป่วยระยะแรกที่ยังไม่แสดงอาการ ทำให้สามารถทำการรักษาได้ทันท่วงทีจนหายขาดจากโรคร้ายนี้ได้

คุณสามารถตรวจเฝ้าระวังด้วยราคาที่เหมาะสม ซึ่งสามารถตรวจวัดวิเคราะห์ได้จำนวนกี่ครั้งก็ได้เท่าที่ต้องการไม่ต้องคิดนาน หรือปล่อยให้การตรวจเกิดขึ้นเพียง 1 ครั้งต่อปี ก่อนจะเริ่มต้นการตรวจเจาะลึกที่โรงพยาบาล

ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เมดิคอลไลน์แล็บ ยินดีให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจพนักงานก่อนเข้างาน ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสารกลุ่มโลหะหนัก และอนุพันธ์สารระเหย Volatile Organic Compound  ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ครบถ้วน เต็มประสิทธิภาพ เมดิคอลไลน์ แล็บ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สามารถให้บริการตรวจสอบเฉพาะดังกล่าวได้

เหตุผลที่ทุกคนควรเข้ารับการตรวจสุขภาพทั่วไป เป็นประจำทุกปี

ทำไมทุกคนจึงควรเข้ารับการตรวจสุขภาพทั่วไป เป็นประจำทุกปี ?
ก็เพราะเราไม่สามารถมองเข้าไปในร่างกายของเราได้เอง เราจึงไม่รู้ว่าร่างกายของเราขณะนี้ทำงานได้อย่างปกติ มีประสิทธิภาพดี หรือกำลังสูญเสียความสามารถในส่วนใดบ้างหรือไม่

ทำไมการตรวจสุขภาพทั่วไปจึงต้องมาตรวจที่ศูนย์การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางแพทย์ทั่ว ๆ ไป ทำไมไม่ไปตรวจตามโรงพยาบาลทั่ว ๆ ไป ?

เรื่องนี้คงเกิดคำถามขึ้นกับหลายๆ คนที่มีความคิดว่าศูนย์แล็บทั่ว ๆ ไปมีคุณภาพไม่เท่าเทียมกับห้องปฏิบัติในโรงพยาบาลใหญ่ แต่ในความเป็นจริงห้องตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ในศูนย์วิเคราะห์ทางการแพทย์อย่างเช่น เมดิคอลไลน์ แล็บ นั้นถูกสร้างตามระบบ การคัดสรรบุคลากร และคุณภาพมาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลชั้นนำทั่วไป โดยสามารถให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

สอบถามรายละเอียดและราคาค่าบริการตรวจสุขภาพทั่วไปได้ที่

― บริการที่เกี่ยวข้อง ―

ก่อนเข้างาน1

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

ประจำปี 1

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

สารโลหะหนัก 1

บริการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

Scroll to Top