stethoscope-with-red-heart-organizer_38545-43

เริ่มต้นชีวิตคู่และเตรียมพร้อมมีบุตรอย่างมั่นใจด้วยการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

สำหรับหลายท่าน นิยามชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอาจต้องประกอบไปด้วยพ่อ แม่ และมีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจ คู่รักหลาย ๆ คู่จึงตกลงมีบุตรทันทีหลังแต่งงาน แต่แน่นอนว่าการมีบุตรสักคนนั้น คุณย่อมปรารถนาให้พวกเขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง การแต่งงานจึงถือเป็นก้าวแรกในการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่ควรได้รับการใส่ใจและวางแผนตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานที่เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของร่างกายรวมถึงความบกพร่องทางพันธุกรรม และทำให้ทราบว่าสุขภาพของคุณทั้งคู่มีความพร้อมมากน้อยเพียงใดที่จะมีบุตร หากตรวจพบความผิดปกติก็จะสามารถวางแผนเพื่อรักษาและหาแนวทางป้องกันไม่ให้ส่งต่อปัญหาด้านสุขภาพไปยังคู่สมรสและบุตรของคุณ การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรละเลย

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานคืออะไรและสำคัญแค่ไหน?

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานแตกต่างจากการตรวจสุขภาพทั่วไป โดยเป็นการตรวจสุขภาพของคู่รัก ทำให้ทราบสภาวะและปัญหาสุขภาพ และทราบถึงความพร้อมในการมีบุตร  ตลอดจนปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น และยังทราบว่าคู่ของคุณมีโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือไม่ ในกรณีที่พบความผิดปกติก็จะสามารถปรึกษาแพทย์ รับการรักษาและวางแผนในการมีบุตรเพื่อป้องกันการส่งต่อพันธุกรรมนี้ให้กับลูกที่จะเกิดในอนาคต

wedding-archway-backyard-happy-wedding-couple-outdoors-before-wedding-ceremony_8353-11057

คู่รักจึงไม่ควรตีความหมายของการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานว่าเป็นความไม่เชื่อใจในความสัมพันธ์หรือคนรักของตน แต่ควรเห็นว่าเป็นการแสดงความจริงใจต่อกันเพื่อเตรียมความพร้อมทางร่างกายที่จะมีครอบครัว การตรวจร่างกายก่อนแต่งงานยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างคู่รักก่อนการให้กำเนิดเพื่อให้คุณได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบด้วยการวางแผนการตั้งครรภ์ล่วงหน้า ซึ่งเริ่มได้จากการตรวจสุขภาพของทั้งสองฝ่าย เพราะหากคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง บุตรของคุณก็ย่อมจะแข็งแรงได้เช่นกัน

ดังนั้น การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนับเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการเตรียมสุขภาพที่ดีสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่แล้ว ยังเป็นการสกัดกั้นโรคทางพันธุกรรม และช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ ลดโอกาสเสี่ยงในการส่งผ่านโรคจากฝ่ายชายไปยังฝ่ายหญิง จากฝ่ายหญิงไปยังฝ่ายชาย และจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้

 

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานตรวจอะไรบ้าง?

  • ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ เช่น ความดัน อัตราการเต้นของหัวใจ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด กรุ๊ปเลือด ฯลฯ
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs AG) ที่สามารถติดต่อกันผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ ทางเลือด น้ำอสุจิ น้ำหล่อลื่น สารคัดหลั่งต่าง ๆ และติดต่อจากแม่สู่ลูก
  • ตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ที่สามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทางเลือด และแพร่ไปยังบุตรได้
  • ตรวจโรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) เพื่อประเมินว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นโรคหรือเป็นพาหะธาลัสซีเมียหรือไม่ เนื่องจากเป็นโรคทางพันธุกรรม สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกและอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ครรภ์เป็นพิษ ตัวเหลือง ตับโต ม้ามโต ใบหน้าผิดปกติ หรืออาจเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อหัดเยอรมัน (German measles) ที่สามารถติดต่อไปยังคู่สมรสได้ แต่หากเกิดในมารดาที่ตั้งครรภ์ ทารกอาจเกิดมาพิการหรือแท้ง ถ้ารุนแรงอาจเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์
  • ซิฟิสลิส (Syphilis) โรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์และมีโอกาสถ่ายทอดสู่บุตร อาจนำไปสู่ภาวะพิการได้
  • ตรวจภายใน (สุภาพสตรี) เพื่อตรวจดูความสมบูรณ์ของมดลูกและรังไข่ และตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เช่น เนื้องอกมดลูก ช็อกโกแลตซีสต์ เซลล์มะเร็งปากมดลูก หรือความผิดปกติอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

ไม่ตรวจก่อนแต่งเสี่ยงอะไรบ้าง?

การแต่งงานหรือการมีชีวิตคู่นั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสำคัญต่อชีวิตอย่างยิ่ง เพราะก่อนแต่งงานต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตในวิถีตามแบบของตนโดยอาจไม่ได้ให้ความสำคัญกับความสมบูรณ์ทางร่างกายมากนัก เรื่องเล็กน้อยอย่างโรคประจำตัวอาจทำให้คุณไม่สามารถมีบุตรอย่างที่ปรารถนาและกลายเป็นหนึ่งในสาเหตุที่บั่นทอนความสัมพันธ์ได้ การละเลยบริการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานถือเป็นความเสี่ยงที่มีความสำคัญสำหรับคู่สมรส ทำให้ไม่ทราบว่าคู่ของตนมีโรคติดต่อหรือปัญหาสุขภาพด้านใด ซึ่งเมื่อปรากฏอาการก็อาจสายเกินแก้ อีกทั้งยังไม่ทราบว่าคู่สามีภรรยาร่างกายมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนสำหรับมีบุตร ทำให้ขาดการวางแผนครอบครัวที่ดี เกิดเป็นความเครียดและความวิตกกังวลเมื่อตั้งครรภ์ เพราะขาดการเตรียมพร้อมที่ดี นอกจากนี้ คู่รักที่ไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานมักพบภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์สูงกว่าคู่ที่มีการตรวจ ซึ่งอาจส่งผลให้ทารกเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์หรือเจริญเติบโตช้า เกิดภาวะแท้งบุตร หรือคลอดก่อนกำหนด เสียเวลา เสียโอกาส และเสียกำลังใจในการมีบุตรได้

 

หากตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานแล้วพบโรคควรทำอย่างไร?

โรคส่วนหนึ่ง เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ โรคหัดเยอรมัน สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน หากตรวจพบ คู่รักก็สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่แพทย์แนะนำ แต่หากพบความผิดปกติในระดับยีนที่ไม่อาจแก้ไขได้ก็สามารถเข้ารับขอคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทาง อาทิ คำแนะนำด้านสุขภาพ ดูแลร่างกายด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย การพักผ่อนให้พร้อมสำหรับการมีบุตร เพื่อวางแผนในการมีบุตรและเป็นการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต

 

ศูนย์การตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน รับตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน รับตรวจสุขภาพและตรวจปัจจัยเสี่ยงแบบครบวงจรด้วยเครื่องมือมีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล แม่นยำ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสะดวกสบายโดยผู้เชี่ยวชาญและบุคคลากรทางการแพทย์มืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 25 ปี ยินดีให้คำปรึกษาให้บริการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานแก่ทุกท่าน

 

Tel.: 080-271-8365 หรือ 02-3749604-5

Facebook: medicallinelab

Line: @medicallinelab

website: www.medicallinelab.co.th

Scroll to Top