logo_medical_เล็ก

สหคลินิกเมดิคอลไลน์ แล็บ (บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ)

เช็กให้ชัวร์ก่อนทำ ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนศัลยกรรมทุกครั้ง

เช็กให้ชัวร์ก่อนทำ! ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนทำศัลยกรรมทุกครั้ง?

เช็กให้ชัวร์ก่อนทำ! ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนทำศัลยกรรมทุกครั้ง?

ผู้หญิงยิ้ม

ปัจจุบันการศัลยกรรมได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก เนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์และความรู้ความชำนาญของแพทย์มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ทำให้ผลลัพธ์จากการศัลยกรรมมีความสวยงามและปลอดภัยต่อผู้เข้ารับการผ่าตัดมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเทคโนโลยีจะมีการพัฒนามากขึ้นเท่าไร ในการผ่าตัดศัลยกรรมไม่ว่ารูปแบบไหนล้วนมีความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้น โดยเฉพาะหากผู้เข้ารับการผ่าตัดไม่ได้ตรวจสุขภาพก่อนทำศัลยกรรมให้ละเอียดดีเสียก่อน

ดังนั้น ก่อนทำศัลยกรรมทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการศัลยกรรมเพื่อเสริมความงาม หรือศัลยกรรมเพื่อการรักษา แพทย์ผู้ดูแลจะมีข้อกำหนดบังคับให้ผู้เข้ารับการทำศัลยกรรมต้องตรวจสุขภาพร่างกายก่อนทุกครั้ง รวมถึงมีการขอประวัติการรักษา และประวัติการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างละเอียดร่วมด้วย เหตุผลไม่เพียงแต่เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการทำศัลยกรรมเท่านั้น แต่เพื่อประโยชน์ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการผ่าตัด
  ทีมแพทย์ในห้องศัลยกรรม

การทำศัลยกรรมเกือบทุกประเภทต้องทำการผ่าตัด ซึ่งการตรวจสุขภาพถือเป็นการประเมินความพร้อมของผู้ทำศัลยกรรม ว่ามีความเสี่ยงต่อเมื่อเข้ารับการทำศัลยกรรมหรือไม่ โดย ผศ. พญ. มิ่งขวัญ วงษ์ยิ่งสิน ศูนย์ประเมินและเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า การผ่าตัดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเล็กหรือใหญ่เพียงใดก็ย่อมมีความเสี่ยง ความเสี่ยงจากการผ่าตัด ความเสี่ยงจากการให้ยาระงับความรู้สึก และภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการผ่าตัด อีกทั้งเมื่อเข้ารับการผ่าตัดย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ การตรวจสุขภาพก่อนทำศัลยกรรมจะช่วยให้แพทย์ประเมินสภาพร่างกายและจิตใจ ประเมินความเสี่ยงและโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากอายุ เพศ โรคประจำตัว ประวัติยาที่ใช้เพื่อควบคุมโรคประจำตัวและโรคอื่น ๆ ของผู้เข้ารับการทำศัลยกรรมได้อย่างถูกต้องปลอดภัยมากที่สุด

 • เพื่อความปลอดภัยและความแม่นยำในการทำงานของแพทย์
  การปรึกษาหมอ

นพ. เศรษฐวินท์ สัจจะพรเทพ แพทย์ศัลยกรรมจากซองเน คลินิก ได้กล่าวว่า การตรวจสุขภาพก่อนทำศัลยกรรม ไม่เพียงแต่เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการทำศัลยกรรมเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญต่อการทำงานของทีมแพทย์และพยาบาลด้วย เนื่องจากผู้ทำศัลยกรรมบางรายอาจมีโรคประจำตัว หากมีการปกปิดข้อมูล หรือไม่แจ้งให้ทีมแพทย์รับทราบ อาจทำให้บุคลากรทางการแพทย์เสี่ยงต่อการติดเชื้อและรับโรคติดต่อไปด้วย โดยเฉพาะในบางโรคร้าย เช่น โรคเอดส์ การผ่าตัดศัลยกรรมจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ชุดอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ต้องบางรายการอาจมีการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง หรือต้องนำไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อพิเศษอีกด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ไปสู่ผู้อื่นที่มาผ่าตัด ทางโรงพยาบาลหรือคลินิกศัลยกรรมจำเป็นต้องมีขั้นตอนและกระบวนการเพิ่มมากกว่าการทำศัลยกรรมบุคคลอื่น ๆ ทั่วไป ซึ่งการตรวจสุขภาพก่อนทำศัลยกรรมทุกครั้งจะช่วยให้แพทย์ทราบมาตรการและวางแผนการทำศัลยกรรมให้เหมาะสมกับตัวบุคคลได้

 • เช็กให้ชัวร์ว่าสามารถทำศัลยกรรมได้จริง
  การทำศัลยกรรมปาก

การทำศัลยกรรมบางประเภท เช่น การผ่าตัดกราม ผ่าตัดขากรรไกรหรือกระดูกโครงหน้า มีความสำคัญเชื่อมโยงกับกระดูกและโครงสร้างร่างกาย ซึ่งการตรวจสุขภาพอย่างครอบคลุมจะมีการเอ็กซเรย์การงอกของกระดูกร่วมด้วย โดยเฉพาะบริเวณจุดศูนย์กลางต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการงอกของกระดูก ในกรณีที่ผู้เข้ารับการทำศัลยกรรมมีร่างกายที่ยังโตไม่เต็มที่ของกระดูก อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการทำศัลยกรรมได้ จึงจำเป็นต้องทำการตรวจสอบว่าสามารถทำการผ่าตัดได้หรือไม่ ด้วยการตรวจสุขภาพโดยรวมเพื่อศัลยกรรมอย่างปลอดภัยก่อนการผ่าตัด

นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมด ได้กล่าวว่า คนที่มีโรคประจำตัวสามารถทำศัลยกรรมได้ แต่ต้องเข้าใจก่อนว่าการทำศัลยกรรมความงามไม่ใช่สิ่งที่รีบร้อน ไม่ใช่ต้องทำภายในวันสองวันนี้ เนื่องจากทุกการผ่าตัดและทำศัลยกรรมล้วนมีความเสี่ยงอยู่แล้ว โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นกว่าคนมีสุขภาพปกติทั่วไป เพราะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายกว่าปกติ โดยโรคที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ได้แก่

 1. โรคเบาหวาน

 2. ความดันโลหิตสูง

 3. โรคหัวใจ

 4. โรคไทรอยด์

 5. โรคเกี่ยวกับปอด

 6. โรคเกี่ยวกับระบบเลือดต่าง ๆ เช่น โรคเอดส์

หลังจากตรวจสุขภาพแล้วพบว่าตนเองมีอาการป่วยเป็นโรคเหล่านี้ คุณยังสามารถทำศัลยกรรมได้หรือไม่ คำตอบคือทำได้แน่นอน เพียงแต่ว่าคุณต้องแจ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดก่อนเข้ารับการทำศัลยกรรม โดยแพทย์จะคุมให้สุขภาพของคุณอยู่ในระดับปกติเสียก่อน ซึ่งข้อห้ามโดยเด็ดขาด หากสุขภาพของคุณไม่แข็งแรง ไม่ควรปกปิดข้อมูลประวัติสุขภาพต่อแพทย์ รวมถึงประวัติการแพ้ยา และอื่น ๆ ด้วย เพราะอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการทำศัลยกรรมของคุณได้ อีกทั้งเพื่อที่แพทย์จะได้ทำการประเมินถึงความเหมาะสมและพิจารณาการทำศัลยกรรมได้อย่างละเอียดแม่นยำที่สุด

ตรวจสุขภาพก่อนทำศัลยกรรมทุกครั้ง ต้องตรวจกับศูนย์การตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เมดิคอลไลน์ แล็บ ด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสุขภาพได้อย่างครอบคลุมทุกจุด ดำเนินการในห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้ได้รับผลตรวจสุขภาพที่มีความแม่นยำสูง รวดเร็ว พร้อมผลรายงานที่ละเอียด สามารถส่งให้แพทย์ศัลยกรรมวินิจฉัย ประเมิน และพิจารณาการทำศัลยกรรมได้ทันที ท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลย

Scroll to Top