สารต้านอนุมูลอิสระ

ตรวจ สารต้านอนุมูลอิสระ pat test คืออะร ทำไมต้องตรวจประเมิน

สารต้านอนุมูลอิสระ โดยร่างกายมีกระบวนการ ป้องกันการสะสมของอนุมูลอิสระอยู่ 2 วิธี จากการที่ร่างกายสร้าง เอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant enzymes) ขึ้นมาควบคุม โดยกระบวนการเปลี่ยนอนุมูลอิสระให้กลายเป็นน้ำ อีกวิธีคือ การได้รับ สารต้านอนุมูลอิสระ จากการรับประทานอาหาร  เช่น วิตามินซี วิตามินอี เบต้าแคโรทีน แอนโทไซยานิดิน (Anthrocyanidin) สารประกอบโฟลีฟีนอล รวมถึงโคเอนไซม์คิวเท็น (Coenzymes Q10)

สารอนุมูลอิสระ (Free radials) เป็นอะตอมหรือโมเลกุล ซึ่ง อะตอมหรือโมเลกุล ประเภทนี้เกิดจาก กระบวนการต่างๆ ในการดำเนินชีวิต เช่น การเผาผลาญอาหาร กระบวนการสร้างพลังงาน ให้กับการเคลื่อนไหวและการดำเนินชีวิต การหายใจในระดับของเซลล์ กลไกการป้องกันตัวเองของร่างกาย จากเชื่อโรค และอีกทั้งเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การสัมผัสแสงแดด รังสี การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารที่มีน้ำมัน อาหารปิ้ง ย่าง เผาที่ไหม้ เป็นต้น

กรณีเกิดความไม่สมดุล ระหว่างการเกิดกับการกำจัด หรือการป้องกันการสะสมของอนุมูลอิสระ เช่น่ การสัมผัสแสงแดดเป็นประจำ การรับประทานอาหารปิ้งจนไหม้ วัยชรา กลไกลป้องกันเสื่อมลง ทำให้มีการสะสมสารอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้น จนเกิดเป็นพิษให้กับร่างกาย โดยร่างกายเสี่ยงที่เนื้อเยื่อต่างๆ รวมถึง DNA ถูกทำลาย นำไปสู่โรคต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นอย่างซับซ้อนทั่วร่างกาย เช่น โรคระบบหัวใจ และหลอดเลือด โรคทางสมองและระบบประสาท เช่น Pakinson และ Alzheimer โรคเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ มะเร็ง รวมถึงความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ เช่น ความยืดหยุ่นของผิวหนัง

PAT test คือการประเมินสภาวะร่างกายที่แสดงถึงประสิทธิภาพ หรือศักยภาพในการต่อต้าน กับสารอนุมูลอิสระ เป็นการตรวจหา Total anti-oxidant ในร่างกาย เป็นการวัดความสามารถ โดยรวมในการต้านสารอนุมูลอิสระในเลือด (The Effective of antioxidant barrier)

 

ใครบ้างควรได้รับการตรวจ PAT test

  • กลุ่มผู้มีสุขภาพดี สมบูรณ์
  • กลุ่มผู้ที่เป็นโรคที่มีสาเหตุจากอนุมูลอิสระ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคพาคินสัน
  • กลุ่มผู้ที่ได้รับยา เช่น การรับเคมีบำบัด การได้รับจากการผ่าตัด การปลูกถ่ายผิวหนัง การทำบายพาสหัวใจ และผู้ที่ผ่านการฟอกไต
  • กลุ่มผู้ที่ได้รับ หรือรับประทาน Antioxidant supplement เป็นประจำ

ควรตรวจบ่อยเท่าใด

  • คนที่มีสุขภาพดี ควรตรวจซ้ำทุก 6 เดือน
  • คนที่มีปัญหาทางสุขภาพควรอยู่ในการดูแลของแพทย์

โดยสรุปอาจจะกล่าวได้ว่า การตรวจหาสารต่อต้านอนุมูลอิสระ PAT test เป็นการประเมินสภาวะของร่างกายว่ายังมีความสมดุลอยู่หรือไม่ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า เป็นกระบวนการเพื่อประเมินสำหรับผู้ให้ความใส่ใจกับการเตรียมตัวเพื่อเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกาย ด้วยการรับประทาน antioxidant supplement การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร Super food  ว่าการเตรียมตัวได้ผลดี หรือยังต้องเพิ่มกระบวนการใดหรือไม่ อย่างไร

Scroll to Top