ตรวจสุขภาพทั่วไป

รู้ไว้ใช่ว่า..หันมามาตรวจสุขภาพกันดีกว่า

การดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เช่น การออกกำลังกาย การหลีกเลี่ยงการดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ การเลือกรับประทานเฉพาะอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสมอาจเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ แต่หลายๆ ท่านอาจนึกไม่ถึงว่า แท้จริงแล้ว  ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคภัยต่าง ๆ นั้นอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด ทั้งในแง่ของพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และปัจจัยภายนอก ซึ่งในบางครั้งก็อยู่เหนือการควบคุมของเรา

แม้ว่าการหมั่นสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับคุณและการพบแพทย์เมื่อพบภาวะผิดปกติดังกล่าวจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยตรวจหาโรคได้ แต่ทราบหรือไม่ว่ายังมีโรคในกลุ่มที่ไม่แสดงอาการอีกหลายชนิดที่อาจไม่แสดงอาการผิดปกติใด ๆ จนหลายๆ คนกว่าจะรู้ตัวอาการก็หนักเสียแล้ว

ดังนั้น การตรวจสุขภาพทั่วไปถือได้ว่าเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยคัดกรองความผิดปกติและค้นหาภัยเงียบ ตลอดจนโรคต่าง ๆ ที่แฝงอยู่ภายในร่างกายได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ทำให้คุณสามารถรับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดภาวะเรื้อรังหรือลุกลามจนยากจะรักษา อีกทั้งยังช่วยลดความรุนแรง ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือความพิการต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากโรคบางชนิด ตลอดจนช่วยลดความเสี่ยงที่นำไปสู่การสูญเสียทั้งทางด้านการเงิน สุขภาพจิต และการสูญเสียชีวิต

 

ตรวจสุขภาพทั่วไป

 

ตรวจสุขภาพต้องตรวจอะไรบ้าง?

อาจพิจารณาจากเพศ อายุ และความเสี่ยงของแต่ละบุคคล โดยการตรวจสุขภาพทั่วไปอาจรวมถึง

  • การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
  • การตรวจวัดความดันโลหิตและชีพจร
  • การตรวจเอกซเรย์ปอด
  • การตรวจปัสสาวะเพื่อดูการทำงานของไตและระบบทางเดินปัสสาวะ ความเป็นกรด-ด่าง และการตรวจหาสารต่าง ๆที่ปะปนมาในปัสสาวะ
  • การตรวจอุจจาระเพื่อตรวจพยาธิ เชื้อปรสิต และความผิดปกติของทางเดินอาหาร คัดกรองการเกิดมะเร็งลำไส้
  • การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง
  • การเจาะเลือดเพื่อตรวจค่าต่าง ๆ

o          ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

o          ตรวจวัดระดับน้ำตาลและระดับน้ำตาลสะสมในเลือด

o          ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด ได้แก่ ไขมันชนิดดี ไขมันชนิดไม่ดี และไตรกลีเซอไรด์

o          ตรวจวัดระดับกรดยูริคในเลือด

o          ตรวจการทำงานของตับ

o          ตรวจการทำงานของไต

o          ตรวจวัดมวลกระดูก

o          ตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี เอ ซี

o          ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง

 

ตรวจสุขภาพ medical line lab

 

จำเป็นต้องตรวจตามแพ็กเกจไหม เลือกตรวจบางรายการได้หรือไม่?

คุณไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพทุกรายการแบบเหมาแพ็กเกจเสมอไป เพราะแต่ละคนย่อมมีปัญหาต่างกันออกไป ดังนั้น คุณอาจเข้ารับการตรวจสุขภาพเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับกับเพศ อายุ และความเสี่ยง โดยยังสามารถขอรับการตรวจร่างกายเฉพาะส่วนหรือตรวจเฉพาะโรคเพิ่มเติมได้ เช่น ตรวจหาความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชายและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมในเพศหญิง ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในตับและลำไส้ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจวัดความสามารถในการมองเห็นและความดันลูกตา เป็นต้น สำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง อาจขอรับการตรวจหาภาวะความเสี่ยงของโรคหัวใจ ซึ่งเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆ ได้

 

ต้องตรวจสุขภาพบ่อยแค่ไหน?

เราควรได้รับการตรวจสุขภาพทั่วไปอย่างน้อยปีละครั้ง โดยรายละเอียดของการตรวจจะแตกต่างกันไปตามเพศ ช่วงอายุ และปัจจัยเสี่ยง โดยสามารถพิจารณาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต การบริโภค ความเครียดจากการทำงาน ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ประวัติของบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะในโรคสามารถที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ สำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงอาจต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและจำเป็นต้องมีการตรวจเพิ่มเติมและตรวจบ่อยขึ้น

 

ตรวจสุขภาพจำเป็นหรือไม่ ?

การตรวจสุขภาพอย่างเป็นประจำจะช่วยให้คุณทราบความผิดปกติของร่างกาย รวมถึงสมรรถภาพและสภาพร่างกาย ณ ขณะนั้น ๆ ว่าปกติดีหรือไม่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสเกิดโรคใด ๆ ในอนาคตเป็นเพียงการคัดกรองโรคเบื้องต้นในช่วงเวลาที่ตรวจเท่านั้น ดังนั้น คุณจึงควรเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างเป็นประจำเพื่อป้องกันความสูญเสียดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

 

ตรวจสุขภาพทั่วไปกับผู้เชี่ยวชาญอย่าง ‘เมดิคอลไลน์ แล็บ’

ศูนย์การแพทย์ เมดิคอลไลน์ แล็บ ยินดีให้บริการในการตรวจสุขภาพทั่วไปผ่านการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือการตรวจแล็บเพื่อคัดกรองโรคหรือภาวะผิดปกติต่าง ๆ และประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของคุณ ส่งเสริมให้คุณมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีมาตรฐานรับรอง พร้อมผลการวิเคราะห์ที่มี่ความน่าเชื่อถือสูง พร้อมอธิบายผลตรวจอย่างละเอียด และการบริการที่เป็นเลิศ

Scroll to Top