ตรวจหาโควิด-19 เชิงรุก มันคืออะไร ทำไมต้องตรวจ ??

ตรวจหาโควิด-19 เชิงรุก มันคืออะไร ทำไมต้องตรวจ ??

สถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทยปัจจุบันนั้น ดีขึ้นมาก แต่เมื่อไม่นานมานี้ กลับมีค่าการตรวจพบเชื้อเพิ่มขึ้น แม้จะเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นน้อย แต่ก็บ่งชี้ได้ว่า โควิด-19 ยังไม่ได้ไปจากประเทศไทย จากภาพข่าวปัจจุบัน รัฐบาลได้ออกมาตรการผ่อนคลายขึ้นมาก ทำให้ประชาชนเกิดการเคลื่อนที่ ไปสู่สถานที่ต่างๆ มากขึ้น แต่ในทางกลับกัน การ ตรวจหาโควิด-19 ในประเทศไทยก็ยังจำกัดอยู่ในกลุ่มคนแคบๆ  จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปัจจุบันยังมีตัวเลขผู้ติดเชื่ออยู่เนื่องๆ เพราะการ ตรวจหาโควิด-19 ยังไม่มีความเข้มข้นมากพอ

จากสาเหตุที่ระบุมานั้น ทำให้ทราบว่า การเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ อาจจะเป็นสาเหตุมาจาก

  1. ประชาชนยังไม่ทราบสถานที่ตรวจ
  2. กระบวนการตรวจหาเชื้อที่มีราคาสูง
  3. ประชาชนยังไม่เห็นถึงประโยชน์ของการตรวจหาเชื้อ
  4. ประชาชนตรวจหาเชื้อ ผลเป็น Negative ทำให้การป้องกันตนเองลดลง

หากสถานการณ์ยังเป็นลักษณะเดิม การสู้กับเชื้อโควิด-19 ที่คาดว่าจะสามารถกำจัดออกไปจากประเทศไทยได้นั้น ก็คงจะต้องขยายเวลาออกไปอย่างไม่มีกำหนด เศรษฐกิจภายในประเทศก็คงจะไม่สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้ ภาวะทางสังคมอาจจะล้มเหลว อาชญากรรมก็จะเพิ่มขึ้น

การตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกจึงมีความสำคัญมาก และวิธีการตรวจหาเชื่อโควิด-19 ที่เป็นมาตรฐานสากล คือ RT-PCR หรือ Reverse transcription polymerase chain reaction เป็นวิธีที่ได้รับการรับรองจากองค์กรอนามัยโลก เพราะมีความจำเพาะสูง และใช้เวลาในการวิเคราะห์ผลการตรวจไม่นาน และสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ดี แม้จะมีจำนวนเชื้อน้อย และไม่ว่าจะเป็นเชื้อที่ยังมีชีวิต หรือไม่มีชีวิตแล้ว วิธี RT-PCR นี้ก็ยังสามารถตรวจหาจนเจอ องค์การอนามัยโรคจึงระบุว่าวิธีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย RT-PCR เป็นวิธีที่เหมาะสมอย่างยิ่ง

สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้ออกมาตรการเพิ่มเติม ด้วยการให้ประชาชนสามารถเข้ารับการตรวจ RT-PCR ได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงแต่ต้องตรวจสอบก่อนเข้ารับการตรวจว่า ตนเองได้รับสิทธิ์จากสำนักงานประกันสังคม หรือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ไหนบ้าง ซึ่งในปัจจุบันมีสถานที่ที่ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย มีให้บริการทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน

ตอนไหนที่เราควรไปตรวจ RT-PCR

หากคุณอาศัย หรือ ทำงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือ ต้องเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ที่มีคนพลุกพล่านอยู่ตลอดเวลา นั่นหมายถึงคุณกำลังเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลาก่อนตัดสินใจเข้ารับการตรวจ RT-PCR

สามารถตรวจได้ทันที หากรู้สึกผิดปกติ หรือมีอาการ ไอ จาม หายใจหอบเหนื่อย มีไข้สูง หมดแรง หากตรวจไม่พบเชื้อ หรือมีผลเป็น Negative ก็อย่าได้วางใจ ควรตรวจ Rapid test อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจ ถ้าพบผลการตรวจ Rapid test เป็น Negative ก็ให้มั่นใจได้ว่าคุณไม่ได้เป็นโควิด-19 จริงๆ

 

เอ็ม แอล แอล คลินิกเวชกรรม ในเครือ ศูนย์ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เมดิคอลไลน์ แล็บ

สนใจเข้ารับบริการตรวจคัดกรองโควิด-19  ติดต่อ โทร 02-731-1828 หรือ Line:  @medicallinelab

 

อ่านบทความ วิธีเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด-19 (COVID-19)

 

Scroll to Top