เอกซเรย์เคลื่อนที่

เอกซเรย์เคลื่อนที่

การเอกซเรย์สามารถบ่งชี้ความผิดปกติของร่างกายได้อย่างไรบ้าง

การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ปัจจุบันนั้น มีช่องทางในการตรวจมากมายหลายวิธีขึ้นอยู่กับโรคหรืออาการที่ต้องการตรวจ แต่กระนั้นวิธีการตรวจอวัยวะภายในที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งท่านอาจจะเคยคุ้นชื่อกันก็คงไม่พ้นการตรวจโดยการฉายรังสีหรือเอกซเรย์ (X-ray) นั่นเอง แล้วการเอกซเรย์นี้มีกระบวนการในการตรวจอย่างไร? และสามารถนำมาบ่งชี้ความผิดปกติของร่างกายเราได้อย่างไร?

การเอกซเรย์สามารถบ่งชี้ความผิดปกติของร่างกายได้อย่างไรบ้าง Read More »

หมอok

ข้อควรรู้ก่อนไปเอกซเรย์

การเอกซเรย์ (X-Ray) เป็นกระบวนการถ่ายภาพรังสีด้วยการใช้คลื่นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าหรือรังสี X เพื่อตรวจดูและบันทึกภาพของอวัยวะและโครงสร้างต่าง ๆ ภายในร่างกายในรูปแบบของภาพสีขาวและสีดำที่มีความเข้มแตกต่างกัน

ข้อควรรู้ก่อนไปเอกซเรย์ Read More »

Scroll to Top