กิจกรรม

ตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อหากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs

กลุ่มโรค NDCs (Non-Communicable diseases) หรือ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นั้นเป็นชื่อเรียกกลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ แต่เกิดจากรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และขาดการ ตรวจสุขภาพประจำปี …

ตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อหากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs Read More »

แบ่งฝัน ปันยิ้ม อิ่มสุขด้วยกัน ปี 3

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เมดิคอล ไลน์ แล็บ จำกัด จัดกิจกรรม แบ่งฝัน ปันยิ้ม อิ่มสุขด้วยกัน …

แบ่งฝัน ปันยิ้ม อิ่มสุขด้วยกัน ปี 3 Read More »

จิตอาสา ร่วมบริจากสิ่งของอุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาแก่เด็กใน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 17 กุมภาพันธ์ 2562

ทางผู้บริหารและทีมงาน บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด ได้เล่งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเด็กๆ จึงได้จัดกิจกรรม จิตอาสาร่วมบริจากสิ่งของอปกรณ์การเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน …

จิตอาสา ร่วมบริจากสิ่งของอุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาแก่เด็กใน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 17 กุมภาพันธ์ 2562 Read More »

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีนอกสถานที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนพฤกษชาติ คลองจั่น ครั้งที่ 1

ขอเชิญชวน อีก 1 กิจกรรมดีๆ ที่ทาง เอ็ม แอล แอล คลินิคเวชกรรม ขอมอบให้สำหรับคนรักสุขภาพเข้าร่วมตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี …

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีนอกสถานที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนพฤกษชาติ คลองจั่น ครั้งที่ 1 Read More »

Scroll to Top