Loading...
ตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อหากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs

ตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อหากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs

กลุ่มโรค NDCs (Non-Communicable diseases) หรือ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นั้นเป็นชื่อเรียกกลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ แต่เกิดจากรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และขาดการ ตรวจสุขภาพประจำปี อย่างต่อเนื่อง เช่น การสูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย รับประทานอาหารมันเค็ม หรือมีความเครียด โดยในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยที่เป็นโรค NCDs เพิ่มมากขึ้น สามารถแบ่งกลุ่มโรคได้ 6 ประเภท ดังนี้

  1. โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)
  2. โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ (Cardiovascular & Cerebrovascular Diseases)
  3. โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema)
  4. โรคมะเร็ง (Cancer)
  5. โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)
  6. โรคอ้วนลงพุง (Obesity)

แบ่งฝัน ปันยิ้ม อิ่มสุขด้วยกัน ปี 3

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เมดิคอล ไลน์ แล็บ จำกัด จัดกิจกรรม แบ่งฝัน ปันยิ้ม อิ่มสุขด้วยกัน ปี 3 พร้อมร่วมส่งมอบอุปกรณ์ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้ใช้บริการ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จ.สระบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

จิตอาสา ร่วมบริจากสิ่งของอุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาแก่เด็กใน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 17 กุมภาพันธ์ 2562

จิตอาสา ร่วมบริจากสิ่งของอุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาแก่เด็กใน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 17 กุมภาพันธ์ 2562

ทางผู้บริหารและทีมงาน บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด

ได้เล่งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเด็กๆ จึงได้จัดกิจกรรม จิตอาสาร่วมบริจากสิ่งของอปกรณ์การเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวนหนึ่ง

เพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นทุกๆปี และปีนี้ได้ จัดขึ้น

เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ตำบล แม่ยวม อำเภอ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110

 

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีนอกสถานที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนพฤกษชาติ คลองจั่น ครั้งที่ 1

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีนอกสถานที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนพฤกษชาติ คลองจั่น ครั้งที่ 1

ขอเชิญชวน อีก 1 กิจกรรมดีๆ ที่ทาง เอ็ม แอล แอล คลินิคเวชกรรม

ขอมอบให้สำหรับคนรักสุขภาพเข้าร่วมตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ครั้งที่ 2

ในวันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.00-12.00 น.

ณ สวนพฤกษชาติ คลองจั่น