logo_medical_เล็ก

สหคลินิกเมดิคอลไลน์ แล็บ (บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ)

บริการรถตรวจเอกซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่จาก Medical Line Lab

DSC_0015

การเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) คือ การตรวจทางรังสีวิทยาบริเวณทรวงอกด้วยการฉายรังสีเอกซ์ลงบนแผ่นฟิล์มเพื่อคัดกรองความผิดปกติและหารอยโรคของอวัยวะต่าง ๆ ในระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับปอด เนื้อปอด เยื่อหุ้มปอด เส้นเลือดในปอด กระดูกซี่โครง กระดูกไหปลาร้า กระบังลม รวมถึงอวัยวะใกล้เคียงที่อยู่ในบริเวณทรวงอก ซึ่งหากเป็นเมื่อก่อน ผู้รับบริการสามารถรับบริการเอกซเรย์ปอดได้ที่สถานพยาบาลเท่านั้น

แต่เทคโนโลยีในปัจจุบันได้พัฒนาก้าวไกลขึ้นมาก ทำให้ผู้เข้ารับบริการมีทางเลือกในการรับบริการเอกซเรย์ปอดมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลเท่านั้น แต่สามารถขอรับการเอกซเรย์ได้ ณ ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือห้องแล็บ รวมถึงหน่วยเอกซเรย์เคลื่อนที่นอกสถานที่ หรือรถตรวจเอกซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่อีกด้วย

ศูนย์การแพทย์ เมดิคอลไลน์ แล็บ ยินดีให้บริการรถตรวจเอกซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่เพื่อตรวจสุขภาพ คัดกรองความเจ็บป่วยเฉพาะทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัท องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยรถตรวจเอกซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย ให้ความละเอียดสูง มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานรับรอง มีระบบจัดเก็บและกระจายภาพเอกซเรย์ สามารถถ่ายภาพเอกซเรย์ติดต่อกันได้ครั้งละจำนวนมากปลอดภัยต่อผู้รับเข้าบริการ รายงานผลรวดเร็ว พร้อมผลการวิเคราะห์ที่มี่ความน่าเชื่อถือสูง ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง แม่นยำ

ข้อดีของการเอกซเรย์ปอดระบบดิจิตอลด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่

test-results-blue

รองรับการตรวจสุขภาพพนักงานถึงบริษัทสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการสาธารณสุขนอกสถานที่ ช่วยให้ประเมินสุขภาวะของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

test-results-blue

ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลคุณภาพสูง ลดอัตราการถ่ายภาพรังสีซ้ำ ลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ

test-results-blue

บริการถึงที่ด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล สามารถเอกซเรย์ได้รวดเร็ว ใช้เวลาไม่เกิน 30 วินาทีต่อ 1 ภาพ ให้ความคมชัดสูง พร้อมด้วยอุปกรณ์รองรับงานนอกสถานที่ครบครัน

test-results-blue

ช่วยคัดกรองความเสี่ยงและความผิดปกติของร่างกาย ทำให้สามารถวางแผนการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกัน หลีกเลี่ยง หรือรักษาความผิดปกติได้อย่างทันท่วงที

การเตรียมตัวก่อนเอกซเรย์ปอด

list-before-medical-diagnose
 • ก่อนเข้ารับการเอกซเรย์ปอด ผู้รับบริการไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวใด ๆ เป็นพิเศษ สามารถรับประทานอาหารและดื่มน้ำได้ตามปกติ
 • ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องทานยาประจำ สามารถทานยาแบบต่อเนื่องได้ตามปกติ
 • สวมใส่เสื้อผ้าที่โปร่งและสบายตัว งดสวมใส่เครื่องประดับหรือเสื้อผ้าที่มีส่วนประกอบของโลหะ โดยเฉพาะบริเวณหน้าอก
 • กรณีที่ผู้รับบริการเคยผ่าตัดและมีการฝังอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่เป็นโลหะไว้ในร่างกาย ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อน
 • กรณีหญิงตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตนเองกำลังตั้งครรภ์ ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อน เพราะรังสีเอกซ์อาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้
 • สำหรับผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นจะไม่สามารถกลั้นหายใจทำได้ไม่เหมือนคนทั่วไป จึงควรแจ้งแพทย์ก่อนทำการเอกซเรย์

ข้อควรระวังในการตรวจเอกซเรย์ปอด

 • ไม่ควรใส่เครื่องประดับที่เป็นโลหะ เช่น สร้อยคอ นาฬิกาข้อมือ เพราะเครื่องประดับโลหะเหล่านี้จะทำให้ภาพเอกซเรย์ผิดปกติ ส่งผลในการตรวจวินิจฉัยได้
 • หากเคยผ่าตัดฝังอุปกรณ์โลหะไว้ในร่างกาย ควรแจ้งแพทย์ก่อนตรวจเอกซเรย์ปอดเสมอ
 • ผู้ที่เคยผ่าตัดปอดมาก่อน ต้องแจ้งแพทย์ก่อนตรวจทุกครั้ง เพราะอาจให้ภาพถ่ายเอกซเรย์คลาดเคลื่อนได้
 • ในกรณีของสตรีมีครรภ์ รังสีที่ใช้ในการเอกซเรย์จะส่งผลกระทบทำให้เกิดความผิดปกติกับทารกในครรภ์ได้ ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการเอกซเรย์ หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านรังสีวิทยาและแพทย์เจ้าของครรภ์ก่อนเพื่อความปลอดภัย ซึ่งแพทย์อาจใช้อุปกรณ์ป้องกันรังสีบังบริเวณอุ้งเชิงกรานแทน

ข้อจำกัดของการตรวจเอกซเรย์ปอด

การตรวจเอกซเรย์ปอดเป็นการตรวจทางรังสีวิทยาที่มีความไวต่ำ หากความผิดปกติเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย เช่น มีจุดในปอดขนาดเล็กมาก การตรวจเอกซเรย์ปอดอาจทำให้เห็นความผิดปกติได้ไม่ชัดเจน ส่งผลให้การวินิจฉัยโรคระยะเริ่มแรกมีความล่าช้า  ดังนั้น หากสงสัยว่ามีความผิดปกติ ให้ตรวจเอกซเรย์ซ้ำทุก ๆ 3 เดือน เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง หรือเลือกใช้การตรวจที่แม่นยำกว่า เช่น การทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีราคาสูงกว่า และการทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บ่อยครั้ง ก็อาจเสี่ยงต่อการรับรังสีปริมาณมาก

นอกจากนี้ ในการเอกซเรย์ปอดนั้นยังมีข้อจำกัดในบุคคลบางกลุ่ม เช่น ผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้น ซึ่งไม่สามารถกลั้นหายใจได้เหมือนบุคคลทั่วไป รวมถึงบุคคลที่มีประวัติเคยได้รับการผ่าตัดที่บริเวณปอด หรือมีอุปกรณ์โลหะที่ฝังอยู่บริเวณปอด ปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้การอ่านฟิล์มเอกซเรย์มีความผิดพลาดได้ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนทำการเอกซเรย์ปอดทุกครั้ง

DSC_0015

ทำไมต้องใช้บริการรถตรวจเอกซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่กับ Medical line lab

 • บริการตรวจเอกซเรย์เคลื่อนที่ด้วยระบบ Digital Radiography ที่ทันสมัยที่สุด ให้ความละเอียดสูง คมชัด และมีมาตรฐานรับรอง
 • สามารถให้บริการทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ร่วมกับการตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาล และศูนย์วัดวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัท องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 • สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพรังสีการแพทย์ ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง แม่นยำด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 • ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลคุณภาพสูง ลดอัตราการถ่ายภาพรังสีซ้ำ ลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ
 • มีระบบจัดเก็บและกระจายภาพเอกซเรย์ สามารถถ่ายภาพเอกซเรย์ติดต่อกันได้ครั้งละจำนวนมาก รองรับจำนวนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพได้ไม่จำกัด
 • ทำงานอย่างเป็นระบบ ทราบผลรวดเร็ว พร้อมส่งรายงานรายบุคคลและฉบับรวมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลากรผู้ควบคุมการเอกซเรย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค จากกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
 • มาตรฐานรถเอกซเรย์ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ใบอนุญาตที่ กท.บ24/2563
Scroll to Top
Scroll to Top