logo_medical_เล็ก

สหคลินิกเมดิคอลไลน์ แล็บ (บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ)

banner_main_medical

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการศัลยกรรม

doctor_medicallinelab

ศูนย์วิเคราะห์ตรวจทางการแพทย์เมดิคอลไลน์ แล็บ และ สหคลินิกมดิคอลไลน์ แล็บ ยินดีให้บริการตรวจสุขภาพก่อนศัลยกรรมความงาม หรือตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการศัลยกรรมทุกประเภท ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนศัลยกรรมที่หลากหลาย ครบถ้วนทุกประเภท ด้วยทีมงานมืออาชีพผู้มีประสบการณ์กว่า 40 ปี เครื่องมือวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ และการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล (ISO9001:2015) และประกันคุณภาพคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO15189:2012 และ ISO15190:2003) เพื่อสร้างความมั่นใจให้คุณ เลือกใช้บริการตรวจสุขภาพก่อนศัลยกรรม เลือก Medical Line Lab

ทำไมต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนศัลยกรรม

health_check_services_001

หลีกเลี่ยงหรือป้องกันอันตรายจากการศัลยกรรม

อันตรายจากการทำศัลยกรรมไม่เพียงแต่เกิดขึ้นได้เฉพาะหลังศัลยกรรมเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อขั้นตอนการพักฟื้นฟูร่างกาย และสุขภาพชีวิตหลังจากศัลยกรรมของผู้ป่วยอีกด้วย โดยการตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการศัลยกรรมจะช่วยให้แพทย์ประเมินสภาพร่างกายและจิตใจ ประเมินความเสี่ยงและโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากอายุ เพศ โรคประจำตัว ประวัติยาที่ใช้เพื่อควบคุมโรคประจำตัวและโรคอื่น ๆ ของผู้เข้ารับการทำศัลยกรรมได้อย่างถูกต้องปลอดภัยมากที่สุด

บรรลุผลการศัลยกรรมได้ตรงตามที่หวัง

ผลจากการตรวจสุขภาพก่อนศัลยกรรมอย่างละเอียด จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและเตรียมความพร้อมในการทำศัลยกรรมได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนศัลยกรรมความงาม หรือตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการศัลยกรรมเพื่อรักษาโรคร้ายต่าง ๆ แพทย์จำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับสุขภาพของผู้รับศัลยกรรมอย่างละเอียด เพื่อวางแผนศัลยกรรมให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด และลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อตัวแพทย์ พยาบาล และตัวผู้เข้ารับศัลยกรรม
อ่านบทความทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนศัลยกกรม

health_check_services_002

รายละเอียดการตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการศัลยกรรม

health_check_services_003

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC (Complete Blood Count) คือการตรวจสุขภาพก่อนศัลยกรรมที่มุ่งเน้นตรวจเกี่ยวกับเม็ดเลือดโดยเฉพาะ ทั้งเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด เพื่อตรวจสอบว่าผลการตรวจเลือดของผู้เข้ารับการตรวจมีความผิดปกติ หรือมีสัญญาณที่เป็นอันตรายหรือบ่งบอกถึงโรคโลหิตจาง หรือโรคธาลัสซีเมีย มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือโรคร้ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเม็ดเลือดหรือไม่ ช่วยให้แพทย์สามารถวิเคราะห์หาปัจจัยสุขภาพของแต่ละบุคคลได้อย่างละเอียด ว่าระบบการทำงานภายในร่างกายของผู้ป่วยเป็นเช่นไรบ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนศัลยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง Anti-HIV

บริการตรวจสุขภาพก่อนศัลยกรรม รายการหนึ่งที่สำคัญคือการตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) หรือการตรวจการติดเชื้อโรคเอดส์ ซึ่ง อาจารย์ ดร.ทนพ. เมธี ศรีประพันธ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ระบุว่าวิธีการตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่องนั้นสามารถตรวจพบได้หลังจากที่ร่างกายติดเชื้อ HIV ประมาณ 3 สัปดาห์ เป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันที่ จำเพาะต่อเชื้อ HIV ซึ่งได้รับความนิยมในการตรวจคัดกรองในปัจจุบัน เพราะมีความปลอดภัย และได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ

health_check_services_004
health_check_services_005

ตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี HBsAg

นอกเหนือจากการตรวจหาโรคเอดส์ การตรวจที่สำคัญอีกอย่างคือ โรคไวรัสตับอักเสบชนิด B ซึ่งสามารถถ่ายทอดการติดเชื้อทางเลือดได้ การตรวจพบเชื้อหรือไม่ จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนในการทำศัลยกรรมได้ถูกต้อง

ตรวจหาความสมดุลเกลือแร่ Electrolyte

การเจาะเลือดและตรวจปัสสาวะของผู้เข้ารับการศัลยกรรม เพื่อตรวจหาความสมดุลเกลือแร่ (Electrolye) คือขั้นตอนพื้นฐานของการตรวจสุขภาพก่อนศัลยกรรมความงาม หรือตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการศัลยกรรมเพื่อรักษาโรคร้ายต่าง ๆ ทุกชนิด ซึ่งการตรวจ Electrolyte จะช่วยแพทย์ทราบถึงสุขภาพร่างกายของผู้รับศัลยกรรมได้แบบองค์รวมทั้งหมด ว่ามีร่างกายของผู้ป่วยมีความพร้อมต่อการศัลยกรรมหรือไม่ มีแร่ธาตุ และสารอาหารพร้อมต่อการฟื้นฟูหลังศัลยกรรมหรือไม่ รวมถึงประเมินผู้ป่วยในสภาวะฉุกเฉิน คัดกรองและวินิจฉัยอาการต่าง ๆ ของผู้รับศัลยกรรมได้อย่างละเอียดที่สุด

health_check_services_006
health_check_services_007

ตรวจหาการทำงานของไต BUN Creatinine

บริการตรวจสุขภาพก่อนศัลยกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและวินิจฉัยสุขภาพของผู้รับศัลยกรรมว่ามีโรคแทรกซ้อน และโรคร้ายที่เกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของไตอย่างละเอียด ซึ่งวิธีการตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการศัลยกรรมลักษณะนี้แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือการตรวจยูเรียหรือค่าไต BUN จากการตรวจผ่านผลเลือด วัดหาปริมาณไนโตรเจนในสารยูเรียตามกระแสเลือด และการตรวจ Creatinine การเจาะเลือดตรวจค่าไตเพื่อประเมินของเสียจากกล้ามเนื้อของอวัยวะภายในของร่างกาย

ตรวจหาหมู่เลือด ABO

การตรวจหาหมู่เลือด ABO ผ่านการเจาะเลือดและนำไปตรวจวินิจฉัยใน Lab เป็นขั้นตอนตรวจสุขภาพก่อนศัลยกรรมที่จำเป็นอย่างมาก เนื่องจากหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งระหว่างและหลังการศัลยกรรมที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องเข้ารับการถ่ายเลือด แพทย์จะได้ทราบอย่างละเอียดว่าผู้ป่วยมีกลุ่มเลือดอย่างไร เพื่อลดความเสี่ยงในการเข้ากันไม่ได้ของเลือด

health_check_services_008
health_check_services_009

ตรวจการตั้งครรภ์

ขั้นตอนการตรวจการตั้งครรภ์สำหรับคุณผู้หญิงที่จะเข้ารับศัลยกรรมผ่านผลเลือดและปัสสาวะ เนื่องจากปกติแล้วแพทย์จะระมัดระวังและไม่นิยมทำศัลยกรรมให้กับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ ไม่ว่าคุณแม่จะตรวจสุขภาพก่อนศัลยกรรมความงาม หรือตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการศัลยกรรม เพื่อทำการรักษาก็แล้วแต่ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อลูกในท้อง อาจทำให้เกิดการแท้งบุตรได้ รวมถึงสามารถส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของคุณแม่ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากผ่าตัดได้อีกด้วย

เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-Ray

บริการตรวจสุขภาพก่อนศัลยกรรมด้วยการฉายรังสีเอกซ์ไปที่ส่วนอกหรือปอด โดยภาพผลจากการเอกซเรย์ของผู้รับศัลยกรรมจะถูกบันทึกลงบนแผ่นฟิล์ม ซึ่งการเอกซเรย์ทรวงอกนั้นแพทย์จะใช้ในการตรวจวินิจฉัยความสมบูรณ์ของอวัยวะภายใน ทั้งทรวงอก ปอด รวมถึงตรวจเช็กโครงสร้างภายในของผู้เข้ารับศัลยกรรมทั้งหมด นับเป็นขั้นตอนการตรวจสุขภาพก่อนศัลยกรรมที่จะช่วยให้แพทย์วางแผนศัลยกรรมและทำงานได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

health_check_services_010
health_check_services_011

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

ขั้นตอนสำคัญของการตรวจสุขภาพก่อนศัลยกรรมความงาม หรือตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการศัลยกรรม เพื่อตรวจความสมบูรณ์ของการทำงานไฟฟ้าหัวใจด้วยการติดจุดรับกระแสไฟฟ้าตามอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย โดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG (Electrocardiogram) จะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคต่าง ๆ ที่มีผลต่อหัวใจ ตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นก่อน ระหว่าง และผลที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการศัลยกรรมไปแล้วได้ ลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้ารับศัลยกรรมของผู้ป่วยได้

ใครจำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการศัลยกรรม

health_check_services_012

ผู้ที่ต้องเข้ารับการศัลยกรรมทุกเพศทุกวัย

ไม่ว่าผู้รับศัลยกรรมจะเป็นเพศใด อยู่ในช่วงวัยไหน หรือทำศัลยกรรมโดยวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่ การตรวจสุขภาพก่อนศัลยกรรมความงาม หรือตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการศัลยกรรมก็ล้วนแล้วแต่เป็นข้อปฏิบัติบังคับทั้งสิ้น เพราะเป็นขั้นตอนปฏิบัติที่ช่วยเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนการทำงานของแพทย์พยาบาล และความปลอดภัยของตัวของผู้รับศัลยกรรมเองด้วย

ผู้ป่วยโรคร้ายแรงทุกประเภท

ผู้ป่วยโรคร้ายแรงทุกชนิด โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ไทรอยด์ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเกี่ยวกับปอด และระบบเลือดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเข้ารับศัลยกรรมด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่ ควรต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการศัลยกรรมทุกครั้ง เนื่องจากผู้ที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงมักมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง ทำให้อาจมีความเสี่ยงจากการศัลยกรรมมากยิ่งขึ้นกว่าคนมีสุขภาพปกติทั่วไป มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายกว่าปกติ จึงต้องระมัดระวังและใส่ใจเป็นพิเศษ

health_check_services_013

ทำไมต้องใช้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการศัลยกรรมจาก Medical Line Lab

  • ศูนย์วิเคราะห์ตรวจทางการแพทย์เมดิคอลไลน์ แล็บ รับรองคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพก่อนศัลยกรรมมาตรฐานสากล มีบริการตรวจสุขภาพก่อนศัลยกรรมความงาม และตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการศัลยกรรมที่หลากหลายและครบถ้วน ราคาสมเหตุสมผล เทียบกับคุณภาพแล้วคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือในระดับสูงสุด การันตีคุณภาพและได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาล และคลินิกศัลยกรรมชั้นนำของประเทศ

  • ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยึดมั่นและมีจรรยาบรรณทางด้านการแพทย์ พร้อมรายงานผลการตรวจสุขภาพก่อนศัลยกรรมความงาม หรือตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการศัลยกรรมอย่างละเอียด ตรงไปตรงมา โดยยึดคอนเซ็ปต์ที่ว่า ‘ผลตรวจถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็วทันใจ’ เรายืนยันว่าทุกการตรวจของเรารายงานผลตามจริง กรณีผลออกมาเป็นลบต่อการเริ่มงานของผู้รับบริการ ก็ไม่มีปิดบังพร้อมอธิบายเหตุผลอย่างเข้าใจ

  • เรามีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังให้บริการตรวจสุขภาพก่อนศัลยกรรม สามารถสอบถามหรือปรึกษาได้ตลอด ไม่ว่าสงสัยในจุดไหนเจ้าหน้าที่ของเราก็พร้อมให้ความช่วยเหลือด้วยความจริงใจ ใส่ใจ รวดเร็วดั่งมืออาชีพ

Scroll to Top