logo_medical_เล็ก

สหคลินิกเมดิคอลไลน์ แล็บ (บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ)

ตรวจ RT-PCR คัดกรองโควิด – 19 ก่อนผ่าตัด

ศูนย์การตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เมดิคอลไลน์ แล็บ และ สหคลินิกเมดิคอลไลน์ แล็บ ผู้ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการมาตรฐานการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บริการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธี

 1.  RT-PCR  ตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี Real-time RT PCR เป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ การตรวจด้วยวิธีนี้มีข้อดีคือ มีความไว มีความจำเพาะสูง สามารถทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง และสามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อยๆ ได้ใช้วิธีการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกและในลำคอคะ​(ต้องมาเก็บตัวอย่างที่คลินิกคะ)​
 2. Rapid Test เจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจหาภูมิคุ้มกัน โดยการใช้ชุดทดสอบแบบรวดเร็ว หรือ Rapid Test ที่สามารถทราบผลได้ใน 15 นาที การตรวจวิธีนี้จะทำได้หลังมีอาการป่วย 5-7 วัน หรือได้รับเชื้อมาแล้ว 10-14 วัน ร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต้านเชื้อโรค ดังนั้นการใช้ Rapid Test ตรวจภูมิคุ้มกันในช่วงแรกของการรับเชื้อ หรือช่วงแรกที่มีอาการ ผลการตรวจจะขึ้นลบ ซึ่งไม่ได้แสดงว่าผู้ป่วยไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากภูมิคุ้มกันยังไม่เกิดขึ้น
 3. Antigen test kit หรือ ATK คือชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ที่สามารถทดสอบได้ในเบื้องต้น รอรับผลตรวจได้ภายใน 30 นาทีเหมาะสำหรับ
  - ผู้มีความสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด และต้องการตรวจหาเชื้อในเบื้องต้น
  - ผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ แต่ยังไม่มีอาการ
  - ตรวจก่อนเข้างาน
  - ตรวจก่อนเดินทางภายในประเทศ
PCR-rapid-1

รายละเอียดการให้บริการ

 • สถานที่ให้บริการ สหคลินิกเมดิคอลไลน์ แล็บ หรือนอกสถานที่*
 • สำหรับองค์กรหรือหมู่คณะ กรุณาติดต่อเราเพื่อรับส่วนลด
 • นัดหมายก่อนเข้ารับบริการ
 • ระยะเวลาให้บริการ จันทร์ – อาทิตย์  08.00 -20.00 น.
 • ได้รับผลภายใน 24 ชม.

สอบถามข้อมูลหรือต้องการนัดหมายเข้ารับบริการ 0-2374-9604-5 กด 0 

For more information or reservation for Covid-19 testing, please call 02-374-9604-5 ext 0.

เชิญคุณมาเป็นเพื่อนกัน และติดตามข่าวสารได้ทาง
facebook: medicallinelab
line: @medicallinelab

ข้อแตกต่าง-วิธีการตรวจ

― บริการที่เกี่ยวข้อง ―

ก่อนเข้างาน1

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

ประจำปี 1

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

สารโลหะหนัก 1

บริการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

Scroll to Top