ตรวจ RT-PCR คัดกรองโควิด – 19 ก่อนผ่าตัด

ศูนย์การตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เมดิคอลไลน์ แล็บ และ MLL คลินิกเวชกรรม ผู้ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการมาตรฐานการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 จากกรมวิทยศาสตร์การแพทย์

ยินดีให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธี

  1. RT-PCR  ตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี Real-time RT PCR เป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ การตรวจด้วยวิธีนี้มีข้อดีคือ มีความไว มีความจำเพาะสูง สามารถทราบผลภายใน 3-5 ชั่วโมง และสามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อยๆ ได้ใช้วิธีการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกและในลำคอคะ​(ต้องมาเก็บตัวอย่างที่คลินิกคะ)​
  2. Rapid Test เจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจหาภูมิคุ้มกัน โดยการใช้ชุดทดสอบแบบรวดเร็ว หรือ Rapid Test ที่สามารถทราบผลได้ใน 15 นาที การตรวจวิธีนี้จะทำได้หลังมีอาการป่วย 5-7 วัน หรือได้รับเชื้อมาแล้ว 10-14 วัน ร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต้านเชื้อโรค ดังนั้นการใช้ Rapid Test ตรวจภูมิคุ้มกันในช่วงแรกของการรับเชื้อ หรือช่วงแรกที่มีอาการ ผลการตรวจจะขึ้นลบ ซึ่งไม่ได้แสดงว่าผู้ป่วยไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากภูมิคุ้มกันยังไม่เกิดขึ้น

**การตรวจแบบ Rapid Test นี้มีองค์ประกอบสำคัญก็คือ “น้ำยาตรวจเชื้อ” ซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนบางคนไปหาซื้อมาตรวจเอง ในเรื่องนี้ทางทีมแพทย์ยืนยันว่า “ไม่ควรทำ” เนื่องจากน้ำยาเหล่านี้ทาง อย.อนุญาตใช้เฉพาะสถานพยาบาลเท่านั้น ไม่อนุญาตจำหน่ายทั่วไป**

PCR-rapid-1

รายละเอียดการให้บริการ

  • สถานที่ให้บริการ เอ็ม แอล แอล คลินิกเวชกรรม และนอกสถานที่*
  • สำหรับองค์กรราคาพิเศษ ติดต่อ 080-446-1614
  • นัดหมายก่อนเข้ารับบริการ
  • ระยะเวลาให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ 00 -15.00 น.
  • ได้รับผลการตรวจก่อน 00 น. ในวันถัดไป (ต้องเข้ารับการตรวจก่อนเวลา 9.00 น. ในวันตรวจ)

สอบถามเพื่อนัดวันตรวจได้ทาง
facebook: medicallinelab
line: @medicallinelab

ข้อแตกต่าง-วิธีการตรวจ

― บริการที่เกี่ยวข้อง ―

ก่อนเข้างาน1

บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

ประจำปี 1

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

สารโลหะหนัก 1

บริการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

Scroll to Top