logo_medical_เล็ก

สหคลินิกเมดิคอลไลน์ แล็บ (บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ)

บริการตรวจโควิด 19 ก่อนเข้าทำงาน

บริการตรวจ COVID-19 ก่อนเข้าทำงาน

ศูนย์การตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เมดิคอลไลน์ แล็บ และ สหคลินิกเมดิคอลไลน์ แล็บ เป็นหนึ่งในเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองว่าเป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานการตรวจ COVID-19 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยินดีให้บริการตรวจ COVID-19 และตรวจ COVID-19 ก่อนเข้าทำงานในกรณีต่าง ๆ อาทิ

บริการตรวจโควิด 19 (COVID-19) ก่อนเข้าทำงาน
test-results-blue
การตรวจโควิด 19 ก่อนเข้าทำงาน

สำหรับพนักงานใหม่

test-results-blue
การตรวจโควิด 19 ก่อนเข้าทำงาน

หลังมาตรการ Work From Home

test-results-blue
การตรวจโควิด 19 ก่อนเข้าทำงาน

หลังพบผู้ติดเชื้อในที่ทำงาน

test-results-blue
การตรวจโควิด 19 ก่อนเข้าทำงาน

สำหรับพนักงานที่เพิ่งกลับจากการเดินทางพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ

test-results-blue
การตรวจโควิด 19 ก่อนเข้าทำงาน

ในกรณีที่พนักงานมีการเดินทางไปยังที่ชุมชน

test-results-blue
การตรวจโควิด 19 ก่อนเข้าทำงาน

หลังพนักงานสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรืออยู่ในครอบครัวเดียวกับผู้ป่วย

ทำไมต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 ก่อนเข้าทำงาน

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ที่ทำงาน โรงงาน หรือสถานประกอบการเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เนื่องจากมีผู้คนจากหลายสถานที่มารวมตัวกัน ซึ่งทำให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ แม้สถานประกอบการของท่านจะมีมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ หรือมีการดำเนินการพื้นฐานเกี่ยวกับโควิด-19 รวมถึงแนวทางการป้องกันด้านอนามัยส่วนบุคคล เช่น การสวมหน้ากาก การล้างมือ การเว้นระยะห่างอย่างเข้มงวด แต่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากภายนอกก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งพนักงานของท่านอาจจะนำเชื้อโควิด-19 เข้ามาแพร่ในสถานประกอบการได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลายรายอาจไม่แสดงอาการ จึงเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในสถานที่ทำงานอย่างมาก ดังนั้น สิ่งสำคัญสำหรับโรงงานและสถานประกอบการทุกแห่งคือการคัดกรองหรือตรวจ COVID-19 ก่อนเข้าทำงานเพื่อลดการแพร่ระบาด ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสียหายต่อสุขภาพของพนักงานและครอบครัวแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาความมั่นคงทางการเงินและชื่อเสียงของกิจการได้อีกด้วย ดังนั้น บริการตรวจ COVID-19 ก่อนเข้าทำงานจึงถือเป็นว่าเป็นวิธีป้องกันโควิด-19 ในที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง เนื่องจากสามารถช่วยคัดกรอง เฝ้าระวัง ควบคุม  และป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในที่ทำงาน โรงงาน หรือสถานประกอบการ และยังอาจช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดแนวทางแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นและนำมาซึ่งผลกระทบที่น้อยที่สุด

วิธีการตรวจ COVID-19 ก่อนเข้าทำงาน และการรับผลตรวจ

ศูนย์การตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เมดิคอลไลน์ แล็บ และ สหคลินิกเมดิคอลไลน์ แล็บ บริการตรวจ COVID-19 ก่อนเข้าทำงานด้วยวิธีตรวจโควิด 2 วิธีที่ได้รับการยอมรับว่าได้มาตรฐานและสามารถใช้อ้างอิงสำหรับการตรวจ COVID-19 ก่อนเข้าทำงานได้ ได้แก่

blood-sample

Antigen Test Kit (ATK)

เป็นการตรวจโควิด 19 ด้วยการตรวจหาชิ้นส่วนโปรตีนของเชื้อไวรัส โดยการใช้ชุดทดสอบแบบรวดเร็ว (Rapid Test) ที่เก็บตัวอย่างจากบริเวณโพรงจมูก เหมาะสำหรับการคัดกรองผู้ติดเชื้อ เช่น ผู้ที่สงสัยว่าได้รับเชื้อหรือไม่แสดงอาการติดเชื้อ สามารถทราบผลได้ใน 15 นาที ซึ่งชุดตรวจ ATK ที่เราใช้เป็น ATK แบบใช้ในสถานพยาบาล (Professional use) ได้รับการลงทะเบียนจาก อย. จึงมีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือสูง สามารถรับผลการตรวจได้ภายใน 3 ชั่วโมงผ่านทางอีเมล

coronavirus

Real time RT-PCR

เป็นการตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี Real-time PCR ซึ่งจะเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งทางเดินหายใจส่วนบน โพรงจมูก และลำคอ และนำสารคัดหลั่งไปตรวจในห้องปฏิบัติการ (Lab) การตรวจด้วยวิธีนี้มีข้อดี คือ มีความจำเพาะสูงและสามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อย ๆ ได้ นิยมใช้ตรวจยืนยันการติดเชื้อ โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยง มีอาการ หรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ สามารถทราบผลภายใน 3-5 ชั่วโมง และรับผลตรวจโควิด 19 ได้ภายใน 24 ชั่วโมงผ่านทางอีเมล

ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจ COVID-19 ก่อนเข้าทำงาน

ศูนย์การตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เมดิคอลไลน์ แล็บ และ สหคลินิกเมดิคอลไลน์ แล็บ บริการตรวจ COVID-19 ก่อนเข้าทำงานทั้งการตรวจโควิด 19 แบบ Walk-in และการตรวจโควิด 19 แบบ Drive Thru โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

โทรฯ นัดหมายวันและเวลาที่ต้องการรับบริการตรวจโควิดเพื่อลงทะเบียนตรวจโควิด 19 ก่อนเข้าทำงาน

ขั้นตอนที่ 2

ชำระค่าบริการตรวจโควิด 19 ก่อนเข้าทำงาน

ขั้นตอนที่ 3

ผู้เข้ารับบริการรับการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก

ขั้นตอนที่ 4

รอรับผลตรวจทางอีเมล

ตรวจ COVID-19 ก่อนเข้าทำงาน กี่วันรู้ผล?

โดยปกติผลการตรวจโควิด 19 ก่อนเข้าทำงานด้วยวิธี Rapid Test จะรู้ผลภายใน 15 นาที และผู้เข้ารับบริการสามารถรับผลการตรวจได้ภายใน 3 ชั่วโมงหลังเก็บสิ่งส่งตรวจ ส่วนการตรวจโควิด 19 ก่อนเข้าทำงานด้วยวิธี RT-PCR จะทราบผลภายใน 3-5 ชั่วโมง และสามารถรับผลการตรวจได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังเก็บสิ่งส่งตรวจ

วิธีการตรวจ COVID-19 ก่อนเข้าทำงาน และการรับผลตรวจ

หลังเข้ารับบริการตรวจ COVID-19 ก่อนเข้าทำงานเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับเอกสารยืนยันผลตรวจ COVID-19 โดยในเอกสารดังกล่าวจะระบุข้อมูลของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด วันและเวลาที่เข้ารับการตรวจ ชนิดของการตรวจ และผลการตรวจ ซึ่งท่านสามารถใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันการตรวจโควิด 19 ก่อนเข้าทำงานได้

ผู้ที่สนใจ สามารถนัดวันตรวจหรือสอบถามราคาได้ที่

โทร: 02-374-9604-5

Line: @Medicallinelab

Website: https://www.medicallinelab.co.th/

บริการตรวจโควิดก่อนเข้าทำงาน 2
Scroll to Top