Medical line lab AW2

ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บริษัท เมดิคอลไลน์แล็บ ยินดีให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจพนักงานก่อนเข้างาน ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสารกลุ่มโลหะหนัก และอนุพันธ์สารระเหย Volatile Organic Compound  ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ครบถ้วน เต็มประสิทธิภาพ ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สามารถให้บริการตรวจสอบเฉพาะดังกล่าวได้  

 

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน หรือการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มการทำงานหรือการตรวจตามความเสี่ยง  มีความสำคัญกับทุกประเภทธุรกิจ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล บริษัทชั้นนำต่างๆเพื่อการคัดกรองความเสี่ยงและรับทราบสภาพของบุคลากรก่อนเริ่มงาน หากในระยะเวลาต่อไปของการทำงานของพนักงานต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน ก็จะสามารถรับทราบสภาพของพนักงานและเลือกสรรตำแหน่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม อีกความสำคัญของการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานก็เพื่อคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยง เช่นการตรวจหาสารเสพติด หรือการตรวจโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรควัณโรค หรือโรคเอดส์ ก็จะเป็นการจำกัดการแพร่ระบาด หรือป้องกันได้ ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด ให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานมากว่า 20 ปี โดยลูกค้าสามารถเลือกสรรรายการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ได้ด้วยตนเอง ซึ่งศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด สามารถให้บริการในการจัดแพคเกจการตรวจ หรือให้คำแนะนำเบื้องต้นได้ โดยรายละเอียดการตรวจที่เหมาะสมในการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ได้แก่ การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC เพื่อคัดกรองดูความสมบูรณ์ของร่างกายเบื้องต้น การตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด เพื่อหารอยโรควัณโรค การตรวจการตั้งครรภ์ การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ เป็นต้น

DSC_0071   DSC_0063   DSC_0094

20170130_๑๗๐๑๓๐_0008   20170130_๑๗๐๑๓๐_0007   20170130_๑๗๐๑๓๐_0004

DSCF0796   DSCF0766   DSCF0932