เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด-19 (COVID-19)

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด-19 (COVID-19)

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 นอกจากความเสี่ยงในการติดเชื้อแล้ว เชื่อว่าหลายท่านยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน Covid-19 อย่างมาก เนื่องจากการเสพข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ จนอาจเกิดความลังเลในการรับวัคซีน อย่างไรก็ตาม แม้การฉีดวัคซีน Covid-19 จะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 ได้ 100% เช่นเดียวกับวัคซีนอื่น ๆ แต่วัคซีนโควิดจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงของการติดเชื้อที่อาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตได้ ดังนั้น การฉีดวัคซีน Covid-19 จึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก โดยทุกท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนและปฏิบัติตนตามวิธีเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีน Covid-19 เพื่อให้มีความมั่นใจ ปราศจากความกังวล และช่วยป้องกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

portrait-professional-corona-virus-infection-specialist-girl-have-medical-mask-latex-gloves-want-vaccine-patient-stop-covid29-spread-contamination-isolated-gray-color-background_274222-24369

วิธีเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีน ระหว่างฉีดวัคซีน และหลังฉีดวัคซีน Covid-19

เพื่อให้การรับวัคซีน Covid-19 เป็นไปอย่างปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 ควรปฏิบัติตามวิธีเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนอย่างเคร่งครัด พร้อมศึกษาขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีน ระหว่างฉีดวัคซีน และหลังการฉีดวัคซีนอย่างละเอียด ซึ่งจะช่วยลดอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นตามแนวทางดังนี้

วิธีเตรียมตัวก่อนการฉีดวัคซีน 2 วัน

 • งดการออกกำลังกายหนัก ๆ ก่อนการเข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19
 • งดชา กาแฟ คาเฟอีน รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย ไม่เครียดหรือกังวล และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือมียาประจำที่ต้องรับประทานทุกวัน ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19
 • หากมีอาการป่วย มีไข้ หรือมีอาการเจ็บป่วยอื่น ๆ ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือจนกว่าจะหายดี

 

วิธีเตรียมตัว ณ วันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

 • สวมเสื้อผ้าสบาย ๆ ที่สะดวกต่อการฉีดวัคซีน
 • รับประทานอาหารให้เรียบร้อย และดื่มน้ำอย่างน้อย 3-5 แก้ว ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19
 • แจ้งข้อมูลทางสุขภาพที่สำคัญให้แพทย์ทราบก่อนฉีดวัคซีนโควิด อาทิ โรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีน การตั้งครรภ์ หรือข้อมูลอื่น ๆ
 • เลือกฉีดวัคซีน Covid-19 กับแขนข้างที่ไม่ถนัด
 • รอสังเกตอาการข้างเคียงอย่างน้อย 30 นาที หากพบอาการผิดปกติ เช่น ชาครึ่งซีก ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขนขาอ่อนแรง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
 • สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคจิตเวชสามารถทานยาได้ตามปกติ ส่วนผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องทานยาประเภทยากดภูมิหรือยาที่มีผลทำให้หลอดเลือดหดตัว เช่น ยารักษาโรคไมเกรน กลุ่ม Ergotarmine หรือผู้ที่เป็นโรคเลือดออกได้ง่าย ควรแจ้งให้แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทราบก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน

 

วิธีปฏิบัติตนหลังฉีดวัคซีน Covid-19

 • ไม่ออกกำลังกายหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 วัน
 • งดการเกร็งแขน ใช้แขนข้างที่ฉีด หรือการบีบนวดบริเวณที่ฉีดวัคซีน
 • หากมีอาการปวดเมื่อหรือมีไข้ สามารถทานยาพาราเซตามอลขนาด 500 มก. ได้ครั้งละ 1 เม็ด ทานซ้ำได้ทุก 6 ชั่วโมง
 • งดการใช้ยาในกลุ่ม Brufen, Arcoxia, Celebrex, Cafergot, Relpax โดยเด็ดขาด
 • หมั่นสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นตลอด 72 ชั่วโมงหลังเข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 หากมีอาการข้างเคียงที่รุนแรง ให้ติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือสายด่วน 1669

 this-injection-will-help-defeating-disease_329181-7646

 

แพ้วัคซีนโควิด-19 อาการแบบไหน?

หลังการเข้ารับการฉีดวัคซีน ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนควรสังเกตอาการข้างเคียงหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจหมายถึงอาการแพ้วัคซีนโควิด-19 อย่างไรก็ตาม การมีอาการข้างเคียงไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องแพ้วัคซีน Covid-19 เสมอไป ซึ่งอาการข้างเคียงและอาการแพ้มีความแตกต่างกันดังนี้

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน Covid-19 คือ อาการที่แสดงว่าวัคซีนกำลังกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนมากมักมีอาการไม่รุนแรง และอาการจะหายได้เองเมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่ง โดยอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 มีดังนี้

 • มีไข้ต่ำ ๆ
 • คลื่นไส้
 • อ่อนเพลีย
 • ปวดศีรษะ
 • ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว
 • รู้สึกร้อน บวม แดงบริเวณที่ฉีด
 • มีอาการชาเฉพาะที่

อาการแพ้วัคซีนโควิด-19

ส่วนอาการแพ้วัคซีนโควิด-19 นั้นเกิดจากการที่ร่างกายตอบสนองภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนอย่างผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดได้จากการฉีดวัคซีนหรือเกิดจากความเครียด ความกลัว ความกังวล ซึ่งมักพบอาการดังต่อไปนี้

 • มีไข้สูง
 • ปวดศีรษะอย่างรุนแรง
 • หลอดลมตีบ หายใจลำบาก
 • เจ็บหน้าอก
 • มีจุดเลือดออกจำนวนมาก
 • มีผื่นหรือผื่นลมพิษขึ้นตามร่างกาย
 • อาเจียนมากกว่า 5 ครั้ง
 • ปากเบี้ยว กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • ชัก หมดสติ
 • หน้ามืด เป็นลม

หากพบอาการแพ้วัคซีน Covid-19 เหล่านี้หลังเข้ารับการฉีดวัคซีน ไม่ควรนิ่งนอนใจ ให้รีบไปโรงพยาบาลทันที หรือสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 1669

 

หลังการเข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 เข็มแรก ทุกท่านยังคงต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่สองเพื่อช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนและใช้วิธีเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีน ระหว่างฉีดวัคซีน และหลังฉีดวัคซีน Covid-19 เช่นเดียวกันกับการฉีดวัคซีนเข็มแรก และแม้ว่าจะได้รับวัคซีน Covid-19 ครบทั้งสองเข็มแล้ว ก็ยังต้องเฝ้าระวังการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดทั้งการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อย ๆ ต่อไป

Scroll to Top