ฮีทสโตรก (Heatstroke) หรือโรคลมแดด โรคร้ายที่พบเจอได้ในช่วงหน้าร้อน

ฮีทสโตรก (Heatstroke) หรือโรคลมแดด โรคร้ายที่พบเจอได้ในช่วงหน้าร้อน

Scroll to Top