สภาวะสุขภาพ 2

สภาวะสุขภาพ และปัญหาด้านสุขภาพของคนไทยส่วนใหญ่

แม้ในปัจจุบัน คนไทยส่วนหนึ่งจะหันมาใส่ใจสภาวะสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กันมากขึ้น แต่ก็ยังมีประชากรจำนวนไม่น้อยที่ละเลยการดูแลตนเองเนื่องจากสภาพสังคมและรูปแบบการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดเป็นปัญหาเรื้อรังด้านสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-communicable diseases) ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่สามารถคร่าชีวิตคนไทยได้จำนวนมากในแต่ละปี

 

สภาวะสุขภาพ

 

 • โรคอ้วนและน้ำหนักตัวเกิน

แนวโน้มการบริโภคที่ง่ายและสะดวกขึ้นทำให้โรคอ้วนเป็นอีกหนึ่งโรคที่คนไทยสมัยนี้เป็นกันมาก รวมถึงการใช้ชีวิตที่ต้องคร่ำเคร่ง ทำงานตลอดเวลา จนไม่มีเวลาให้กับการออกกำลังกาย ผลการจัดอันดับประเทศที่มีประชากรน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานโดยองค์การอนามัยโลก ประจำปี 2559 พบว่าประเทศไทยมีประชากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานมากถึง 32.2% หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของประชากรราว 60 ล้านคน โดยที่ผู้ป่วยอาจไม่ได้เสียชีวิตจากโรคนี้โดยตรง แต่มักจะเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อน เช่น เบาหวาน ความดัน ภาวะหยุดหายใจเฉียบพลัน ฯลฯ

 

 • โรคระบบทางเดินหายใจและปอด

เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น มลภาวะในอากาศ การหายใจเอาละอองสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเป็นระยะเวลานาน แต่ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ การสูบบุหรี่ โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ต่อเนื่องติดต่อกันเกิน 10-20 ปี จะทำให้เพิ่มแนวโน้มในการเป็นโรคนี้ได้มากถึงร้อยละ 90 โดยจะนำไปสู่ภาวะหายใจล้มเหลวจนเสียชีวิต อีกทั้งเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงในการรักษา

 

 • โรคเบาหวาน

จากสถิติในปัจจุบันพบว่าคนไทยมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคต่อมไร้ท่อกันมากขึ้น โดยเฉพาะโรคเบาหวานที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นปีละ 2 แสนคน นอกจากสาเหตุทางกรรมพันธุ์แล้ว ยังเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมการบริโภคและขาดการออกกำลังกาย ในแต่ละปี จะมีคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคเบาหวานมากถึง 8,000 คน และคนส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคนี้ เนื่องจากไม่พบอาการแสดงออกของโรคในระยะแรก  จนทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนมากมาย โรคเบาหวานยังเป็นปัญหาด้านสภาวะสุขภาพที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ นอกจากประคับประคองอาการไปเท่านั้น

 

 • โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ

รูปแบบพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก สังเกตได้จากอาหารยอดฮิตส่วนใหญ่มักประกอบไปด้วยแป้ง น้ำตาล และไขมันเป็นหลัก อีกทั้งมีรสชาติจัดจ้าน หวานจัด เค็มจัด เผ็ดจัด รวมถึงสาเหตุอื่น ๆ อย่างเช่น การไม่ออกกำลังกาย การสูบบุหรี่จัด ความคร่ำเคร่งในการทำงาน เป็นต้น ทำให้คนไทยเป็นโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดกันมากขึ้น ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตฉับพลัน

 

 • มะเร็ง

เป็นโรคที่ครองแชมป์เพชฌฆาตคร่าชีวิตคนไทยมานานหลายปี ทั้งมะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งมดลูก มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม ซึ่งในแต่ละปีจะมีคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคนี้มากถึง 50,000 คน และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โรคมะเร็งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีสาเหตุจาการใช้ชีวิตประจำวันแบบผิด ๆ ของคนยุคใหม่

 

 • โรคความดันโลหิต

เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม พฤติกรรมการใช้ชีวิต หรือการละเลยการดูแลสภาวะสุขภาพ เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การนอนดึก ขาดการออกกำลังกาย การกินอาหารที่มีรสชาติเค็มจัดติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยโรคความดันโลหิตมักเป็นภัยเงียบที่แฝงมาจากโรคอื่น ๆ อาทิ โรคหัวใจ หลอดเลือดในสมอง โรคเบาหวาน โรคอ้วน เป็นต้น

 

จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตที่สุดโต่ง อาทิ การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารรสจัด การไม่ออกกำลังกาย และความเครียดจากการทำงานหรือชีวิตประจำวันล้วนแล้วแต่จะพาไปสู่การสูญเสียชีวิตจากปัญหาด้านสุขภาพด้วยโรคกลุ่ม NCDs ทั้งสิ้น แต่การมีสภาวะสุขภาพที่ดีก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ลดความเสี่ยงของการก่อโรคโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนี้

 1. เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบ 5 หมู่
 2. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 3. ออกกำลังกายเป็นประจำ
 4. ไม่เอาสารพิษเข้าสู่ร่างกาย เช่น บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารเสพติด
 5. หลีกเลี่ยงความเครียด
 6. ตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ

สอบถามข้อมูลบริการตรวจสุขภาพได้ที่

เบอร์โทร.  02-374-9604-5

Hotline: 080-9411240, 080-2718365

website: https://www.medicallinelab.co.th/

Scroll to Top