กังวลใจ โควิด-19

วิตกกังวล.. สงสัยว่าเป็นโควิด-19 หรือไม่ รวมแบบประเมินความเสี่ยงที่ใช้กันในปัจจุบัน

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนโดยทั่วไปเกิดความกังวลเป็นอย่างมาก เนื่องจากการแพร่เชื้อเกิดขึ้นง่าย และเชื้อยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานบนวัสดุต่างๆ อีกทั้งภาพการติดเชื้อรุนแรง ที่เห็นจากพื้นที่ต่างๆ บนโลก ก็ยิ่งตอกย้ำความน่ากลัวนี้ให้เกิดแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก ใครติดเชื้อ ใครแพร่เชื้อให้กับเรา เราเองไม่สามารถรู้ได้เลย ระยะเวลาของการป้องกันตัว ทั้งการกักตัวเองอยู่แต่ในบ้าน รวมถึงการใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเดินทางไปไหนๆ ก็ยิ่งเพิ่มความเครียดของการดำเนินชีวิตให้กับทุกคนเข้าไปอีก ทำให้ความ วิตกกังวล ใจเกิดขึ้นเป็นทวีคูณ
ในปัจจุบัน ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถหยุดการระบาดของโรคโควิด-19 ไว้ได้มาก แต่ตามสถิติของประเทศต่างๆ ที่สามารถหยุดภาวการณ์แพร่ระบาดไว้ได้ ก็ยังมีตัวเลขการกลับมาติดเชื้ออีกครั้ง การดำเนินชีวิตต่อไปด้วยพฤติกรรมปกติ คงจะไม่สามารถคลายความ วิตกกังวลใ จให้กับทุกคนได้ จึงได้มีการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ที่สามารถให้เราเข้าไปทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินความเสี่ยงของตนเอง ก่อนตัดสินใจเข้าตรวจอย่างเต็มรูปแบบที่โรงพยาบาล

1. ชุดทดสอบความเสี่ยงด้วยตนเอง สร้างโดยกรมควบคุมโรค ในแบบประเมินนี้จะประกอบไปด้วย ระดับความเสี่ยง 8 ข้อ และคำแนะนำในการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคโควิด-19
สามารถเข้าไปทำแบบประเมินได้ที่ https://covid19.th stat.com/th/self_screening

 

2. แบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19 สร้างโดยโรงพยาบาลรายชวิถีและกรมการแพทย์ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล จะมีทั้งในเว่อร์ชั่นภาษาไทย จีน และภาษาอังกฤษ เรียกได้ว่าเจาะทุกกลุ่มเสี่ยงที่มีมากในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่พิเศษกว่านั้นคือแบบประเมินจะปรับปรุงข้อมูลการประเมินตามข้อมูลความเสี่ยงตามประกาศกรมควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเข้าไปทำแบบประเมินได้ที่ http://rajavithi.emergencymed.net/test/th_index.php

 

3. แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)(Self-Screening) จัดทำโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จ มีทั้งรูปแบบภาษาไทย จีน และอังกฤษ โดยแบบประเมินอ้างอิงจากแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบได้ที่ https://cmsdm.net/Self-Screening/

 

4. ระบบ BKK COVID-19 จัดทำโดยกรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์ในการคัดกรอง ให้ความรู้ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกวิธีและทันท่วงที แบบประเมินความเสี่ยงอ้างอิงจากเกณฑ์ PUI ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินเดียวกันกับที่แพทย์ใช้ในการสอบถามอาการเบื้องต้นเพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 สามารถเข้าทำแบบประเมินได้ที่ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/

 

5. แบบประเมินความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 จัดทำโดย บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด ด้วยแบบประเมินเสี่ยงที่สร้างขึ้นตามแนวทางของกรมควบคุมโรค และอ้างอิงตามระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ผู้ทำประเมินได้รับทราบความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 ในแบบประเมินยังแบ่งคำแนะนำตามอาการที่พบเป็น 6 กรณี ช่วยสร้างแนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ที่ประเมิน หากเกิดกรณี 1 -6 ว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร พร้อมกันนี้ยังมีบริการเสริมหลักการทำแบบประเมิน เพื่อสร้างความมั่นใจมากกว่าเดิม ด้วยการตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ Rapid test โดยการตรวจหาภูมิคุ้มกันทางเลือด ด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก และตอบโจทย์ผู้ที่ติดเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการได้ดี เพราะหากร่างกายติดเชื้อแล้ว จะสร้างแอนติบอดี้ มาทำร้ายเชื้อ การตรวจด้วยวิธี Rapid test จึงเหมาะสมกับการตรวจคัดกรองมาก เพราะราคาไม่สูง สามารถเข้ารับการตรวจได้ทุกคน
สามารถเข้าไปทำแบบประเมินได้ที่

ภาษาไทย : https://bit.ly/3aoFjpw

English Version: https://bit.ly/3cPcjcf

เอ็ม แอล แอล คลินิกเวชกรรม ในเครือ เมดิคอลไลน์ แล็บ
สนใจเข้ารับบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ติดต่อ โทร 02-731-1828 หรือ line @medicallinelab

Scroll to Top