มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้ แต่ต้องหมั่นตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer) อาการบ่งชี้คือ หากคุณเริ่มมีตกขาวมากกว่าปกติ ซึ่งตกขาวจะมีลักษณะคล้ายหนอง และมักมีเลือดออกจากช่องคลอดอย่างผิดปกติ ซึ่งไม่ใช่เลือดประจำเดือน หรือมีเลือดออกจากช่องคลอด หลังจากมีเพศสัมพันธ์ หรือมีเลือดออกหลังจากที่หมดประจำเดือนไปแล้วสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทอง โดยส่วนมากหากเป็นในระยะเริ่มต้น จะไม่พบอาการแสดง มักจะพบอาการผิดปกติหากเซลล์มะเร็งได้ลุกลามไปแล้ว สถิติที่พบในประเทศไทย มะเร็งปากมดลูก อยู่ในอันดับสอง รองจากมะเร็งเต้านม จึงจัดได้ว่าเป็นโรคที่มีการระบาดรุนแรง และเป็นโรคที่อันตรายมากโรคมะเร็งปากมดลูกจึงเปรียบเสมือนภัยเงียบ หากไม่เฝ้าระวัง อาจจะได้รับอันตรายและสร้างความสูญเสียได้

จากสถิติพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกประมาณ 600 ราย ใน 1 แสนคน หรือเป็นอันดับที่ 4 กับจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยกลุ่มโรคมะเร็ง หรือรองจาก โรคมะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งเต้านม และจัดเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มผู้ที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่เป็นผู้หญิง หรือรองจากโรคมะเร็งเต้มนม จึงอาจกล่าวได้ว่า โรคมะเร็งปากมดลูก เป็นโรคที่มีความอันตรายต่อชีวิตมาก หากไม่ได้รับการรักษาในระยะเริ่มต้น อัตราเสี่ยงต่อชีวิตจึงมีสูงมาก

สาเหตุสำคัญของมะเร็งปากมดลูก

การติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papillomavirus) ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ หรือกว่า 99 % มักจะมีสาเหตุมากจากการติดเชื้อไวรัสนี้ ควรเริ่มตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตอนอายุเท่าใด อายุที่เหมาะสมในการตรวจคัดกรอง สำหรับผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ ควรเริ่มตรวจคัดกรองในทุกช่วงอายุอยู่เสมอ ส่วนผู้หญิงที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ควรเริ่มตรวจคัดกรอง ตั้งแต่ 21 -25 ปีขึ้นไป

อาการของมะเร็งปากมดลูก

หากสามารถสังเกตเห็นอาการอาจจะแปลได้ว่ามะเร็งปากมดลูกได้ลุกลามไปแล้ว โดยอาการที่มักพบเจอ คือ มีเลือดออกจากช่องคลอดอย่างผิดปกติ มีเลือดออกขณะมีเพศสัมพันธ์ อาการตกขาวหรือมีหนองปนในตกขาว ช่องคลอดมีกลิ่นผิดปกติ หากเซลส์มะเร็งได้ลุกลามไปยังส่วนอื่นของร่างกาย อาจจะเกิดอาการอื่นเพิ่มเติม เช่น ไม่อยากอาหาร น้ำหนักลด ปัสสาวะมีเลือดปน หากเริ่มมีอาการดังกล่าว จำเป็นต้องรีบพบแพทย์โดยด่วน

การรักษาโรคมะเร็งกับระยะของโรค

ระยะก่อนมะเร็ง สามารถตรวจหาได้จากการหมั่น ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำ ทำได้โดยการหัตถกรรมสำหรับผู้ป่วยนอก

ระยะเข้าสูโรคมะเร็ง (ระยะที่ 1 และ 2 ระยะเริ่มต้น) จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด เอาเนื้อเยื่อรอบๆปากมดลูก มดลูก ช่องคลอดส่วนต้นและต่อมน้ำเหลืองในบริเวณนั้นออกทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออีก

ระยะที่ 3 และ 4 หรือระยะลุกลามของเซลล์มะเร็ง ออกไปนอกปากมดลูกเรียบร้อยแล้ว การรักษาจะใช้วิธีการเคมีบำบัดร่วมกับรังสีบำบัด เพื่อควบคุมไม่ให้มะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ  เพราะหากเซลล์มะเร็งลุกลามไปถึงต่อมน้ำเหลือง และกระดูกเชิงกราน จะส่งผลให้ไต กระเพาะปัสส

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

  1. การตรวจแปปเสมียร์ แพทย์จะใช้ไม้พายเก็บเนื้อเยื่อบริเวณปากมดลูก และเพาะเชื้อเพื่อตรวจหาการติดเชื้อมะเร็งในห้องปฎิบัติการ โดยจะเป็นวิธีการที่ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะทราบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือไม่
  2. ตินแพร็พ โดยจะมีความแม่นยำและประสิทธิภาพมากขึ้น แพทย์จะเก็บเซลล์บริเวณปากมดลูกด้วยอุปกรณ์เฉพาะ และนำเชื้อไปตรวจยังห้องปฎิบัติการ
  3. การตรวจแบบเจาะลึกถึงระดับ DNA ใช้วิธีทดสอบ Thin Prep Plus Cervista HPV DNA เป็นการตรวจหามะเร็งปากมดลูกร่วมกับการตรวดีเอ็นเอของเชื้อ HPV ในสายพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับมะเร็งปากมดลูก และตรวจสอบว่ามีการติดเชื้อ HPV16 และ 18 หรือไม่ ซึ่งการตรวจด้วยวิธีการนี้จะช่วยบอกความเสี่ยงรอยโรคแอบแฝงได้
  4. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยตนเอง ซึ่งคุณผู้หญิงสามารถเก็บสิ่งส่งตรวจในช่องคลอดด้วยตนเองที่บ้าน และส่งชุดตรวจต่อให้กับโรงพยาบาลหรือศูนย์การแพทย์ เพื่อหาเชื้อไวรัส HPV ที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้โดยตรง เป็นวิธีการที่มีความเป็นส่วนตัว ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ก้าวพ้นความกลัวและความอาย เป็นหนทางให้ผู้หญิงสามารถก้าวพ้นจากอันตรายของมะเร็งปากมดลูกได้นั้นเอง

 

ศูนย์การแพทย์ที่ยินดีให้คำปรึกษา และบริการ จำหน่ายชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง มีอยู่ทั่วประเทศไทย และหนึ่งในผู้ให้บริการที่มี มาตรฐาน ครบวงจร เอ็ม แอล แอล คลินิกเวชกรรม ในเครือ เมดิคอล ไลน์ แล็บ หากมีความสนใจ รับคำปรึกษาฟรี ที่ 02-374-9604-5 ดูโปรโมชั่น

 

Scroll to Top