แบ่งฝัน ปันยิ้ม อิ่มสุขด้วยกัน ปี 3

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เมดิคอล ไลน์ แล็บ จำกัด จัดกิจกรรม แบ่งฝัน ปันยิ้ม อิ่มสุขด้วยกัน ปี 3 พร้อมร่วมส่งมอบอุปกรณ์ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้ใช้บริการ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จ.สระบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

Scroll to Top