ตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อหากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs

กลุ่มโรค NDCs (Non-Communicable diseases) หรือ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นั้นเป็นชื่อเรียกกลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ แต่เกิดจากรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และขาดการ ตรวจสุขภาพประจำปี อย่างต่อเนื่อง เช่น การสูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย รับประทานอาหารมันเค็ม หรือมีความเครียด โดยในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยที่เป็นโรค NCDs เพิ่มมากขึ้น สามารถแบ่งกลุ่มโรคได้ 6 ประเภท ดังนี้

  1. โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)
  2. โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ (Cardiovascular & Cerebrovascular Diseases)
  3. โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema)
  4. โรคมะเร็ง (Cancer)
  5. โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)
  6. โรคอ้วนลงพุง (Obesity)

ในประเทศไทยมีผู้ป่วยที่เป็นโรคทั้ง 6 กลุ่มนี้ในจำนวนสูงมาก แต่แท้จริงแล้วสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเป็นโรค NCDs นั้นล้วนมาจากพฤติกรรมของผู้ป่วยเองทั้งสิ้น การ ตรวจสุขภาพประจำปี จึงเป็นคำแนะนำที่เหมาะสมอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ขาดการดูแลตนเอง หรือเพื่อเป็นการตรวจเช็คสำหรับ การปรับพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

สถิติในประเทศไทยพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติโลกนั้นมีจำนวนสูงกว่ามาก โดยในปี 2552 มีผู้เสียชีวิตด้วยกลุ่มโรคดังกล่าวเป็นจำนวน 300,000 คน หรือกว่า 73% โดย 21.4 % เป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งจากการสำรวจเป็นเพราะผู้ที่อยู่ในความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงมีอัตราการเข้าถึงบริการทางสุขภาพอยู่ในระดับจำกัด จึงไม่สามารถป้องกันหรือรักษาได้ทันจนทำให้สภาพร่างกายเกินสภาพที่จะฟื้นฟูได้ และ 6.9% (3.2 ล้านคน) มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งจากการสำรวจมีเพียง 56.7 % ที่รู้ตัว และ 21.7% เท่านั้นที่ควบคุมภาวะน้ำตาลในเลือด และ 19.4% หรือเกือบ 9 ล้านคน มีภาวะไขมันคลอเลสเตอรอลสูง ซึ่งมีความชุกชุมของโรคในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

จากสถิติที่เกิดขึ้นยิ่งเป็นผลให้ผู้ที่รับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอมีโอกาสป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากอาการเจ็บป่วยจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เพราะการป้องกันก่อนเกิดโรคร้ายนั้นสำคัญกว่า ไม่ใช่เพียงจำเพาะค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงมากในปัจจุบัน แต่ยังประโยชน์เพื่อให้เราได้อยู่กับครอบครัวและคนที่เรารักได้ยาวนาน สร้างความสุขในแก่คนในครอบครัว ไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางการเงิน เพราะไม่มีใครทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้น ป้องกันไว้ก่อนคือความสำคัญที่ควรลำดับไว้เป็นอันดับแรก

ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสุขภาพประจำปีได้ที่ 02-374-9604 ต่อ 13 หรือมาเป็นเพื่อนกัน เพิ่มเพื่อน

Scroll to Top