จิตอาสา ร่วมบริจากสิ่งของอุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาแก่เด็กใน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 17 กุมภาพันธ์ 2562

ทางผู้บริหารและทีมงาน บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด

ได้เล่งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเด็กๆ จึงได้จัดกิจกรรม จิตอาสาร่วมบริจากสิ่งของอปกรณ์การเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวนหนึ่ง

เพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นทุกๆปี และปีนี้ได้ จัดขึ้น

เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ตำบล แม่ยวม อำเภอ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110

 

Scroll to Top