กิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีนอกสถานที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนพฤกษชาติ คลองจั่น ครั้งที่ 1

ขอเชิญชวน อีก 1 กิจกรรมดีๆ ที่ทาง เอ็ม แอล แอล คลินิคเวชกรรม

ขอมอบให้สำหรับคนรักสุขภาพเข้าร่วมตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ครั้งที่ 2

ในวันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.00-12.00 น.

ณ สวนพฤกษชาติ คลองจั่น

 

Scroll to Top